Pochówki

Dokument zgonu przeznaczony dla administracji cmentarza
otrzymany :
od lekarza rodzinnego(jeżeli zgon nastapił w miejscu
zamieszkania)
od lekarza (jeżeli zgon nastapił w szpitalu, ośrodku
opieki, sanatorium czy t.p.
Ustalenie miejsca pochówku na Cmentarzu Komunalnym we Wleniu (wybór kwatery)

Urząd Miasta i Gminy Wleń , plac Bohaterów
Nysy 7 Wleń . Referat Budownictwa Gospodarki Przestrzennej i Ochrony
Środowiska pok.nr 5 tel 75 7136 083

Opłaty wg. Zarządzenia nr 57/2000 podatek VAT 8 % na podstawie faktury
sposób załatwienia sprawy - osoby załatwiajace pochówek i formy pogrzebowe -
osobiście

Podstawa prawna : "Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych",
tekst jednolity (Dz.U. z 2015 r. poz 2126

Kategorie:

Referat Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

Urząd Miasta i Gminy Wleń

| Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Przebudowa strony www Gminy Wleń i dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępniona na stronie internetowej: www.bip.wlen.pl informacją na temat przetwarzania przez Urząd Miasta i Gminy Wleń danych osobowych.