Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

- dowód osobisty wnioskodawcy,

-  odpis skrócony aktu stanu cywilnego, na podstawie którego ma nastąpić uzupełnienie brakujących danych, jeżeli został sporządzony w innym Urzędzie.

Miejsce załatwienia sprawy/adres korespondencyjny:

Urząd Miasta i Gminy Wleń

Urząd Stanu Cywilnego

59-610 Wleń, pl. Bohaterów Nysy 7, pokój nr 2, tel. (75) 71 36 086

Godziny przyjmowania interesantów:

poniedziałek: 8.00 -17.00, wtorek, środa, czwartek: 7.30 – 15.30, piątek: 7.30 – 14.30 

Komórka odpowiedzialna: Urząd Stanu Cywilnego

39 zł

Termin załatwienia sprawy: zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego – 1 miesiąc, sprawa szczególnie skomplikowana – 2 miesiąceSposób załatwienia sprawy: wydanie decyzji administracyjnej

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz.U. z 2014 r. poz. 1741 z późn. zm. ) – art. 37

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm. )

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity. Dz.U. z 2016 r. poz. 23)

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Decyzję o uzupełnieniu treści aktu stanu cywilnego wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego miejsca sporządzenia aktu, który podlega uzupełnieniu.

Formularze i załączniki:

Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego [pdf, 49.15 KB]

Kategorie:

Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Miasta i Gminy Wleń

| Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Przebudowa strony www Gminy Wleń i dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępniona na stronie internetowej: www.bip.wlen.pl informacją na temat przetwarzania przez Urząd Miasta i Gminy Wleń danych osobowych.