Transkrypcja aktu sporządzonego za granicą

- dowód osobisty wnioskodawcy do wglądu,

- odpis zagranicznego aktu stanu cywilnego: urodzenia, małżeństwa, zgonu / oryginał /,

- tłumaczenie zagranicznego aktu na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Miejsce załatwienia sprawy/adres korespondencyjny:

Urząd Miasta i Gminy Wleń

Urząd Stanu Cywilnego

59-610 Wleń, pl. Bohaterów Nysy 7, pokój nr 2, tel. (75) 71 36 086

Godziny przyjmowania interesantów:

poniedziałek: 8.00 -17.00, wtorek, środa, czwartek: 7.30 – 15.30, piątek: 7.30 – 14.30Komórka odpowiedzialna:Urząd Stanu Cywilnego

50 zł

Termin załatwienia sprawy: zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego– 1 miesiąc, sprawa szczególnie skomplikowana – 2 miesiąceSposób załatwienia sprawy: wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz.U. z 2014 r. poz. 1741 z późn. zm. ) – art. 104

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( tekst jednolity: Dz.U. z 2015r. poz. 783 z późn. zm. )

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity. Dz.U. z 2016 r. poz. 23)

brak

Wniosek o dokonanie transkrypcji może złożyć do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego osoba, której dotyczy zdarzenie podlegające transkrypcji, lub inna osoba, która wykaże interes prawny w transkrypcji lub interes faktyczny w transkrypcji dokumentu potwierdzającego zgon.

Formularze i załączniki:

Wniosek o wpisanie aktu urodzenia sporządzonego za granicą do polskiego rejestru stanu cywilnego [pdf, 51.47 KB]

Wniosek o wpisanie aktu małżeństwa sporządzonego za granicą do polskiego rejestru stanu cywilnego [pdf, 54.18 KB]

Wniosek o wpisanie aktu zgonu sporządzonego za granicą do polskiego rejestru stanu cywilnego [pdf, 51.06 KB]

Kategorie:

Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Miasta i Gminy Wleń

| Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Przebudowa strony www Gminy Wleń i dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępniona na stronie internetowej: www.bip.wlen.pl informacją na temat przetwarzania przez Urząd Miasta i Gminy Wleń danych osobowych.