Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

- dokument tożsamości wnioskodawcy do wglądu,

- zagraniczny dokument stanu cywilnego potwierdzający zdarzenie za granicą lub jego uwierzytelniona kopia,

- tłumaczenie zagranicznego dokumentu na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Miejsce załatwienia sprawy/adres korespondencyjny:

Urząd Miasta i Gminy Wleń

Urząd Stanu Cywilnego

59-610 Wleń, pl. Bohaterów Nysy 7, pokój nr 2, tel. (75) 71 36 086

Godziny przyjmowania interesantów:

poniedziałek: 8.00 -17.00, wtorek, środa, czwartek: 7.30 – 15.30, piątek: 7.30 – 14.30Komórka odpowiedzialna:Urząd Stanu Cywilnego

39 zł

Termin załatwienia sprawy:zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego 1 miesiąc, sprawa szczególnie skomplikowana – 2 miesiące

 

Sposób załatwienia sprawy:wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego  (Dz.U. z 2014 r. poz. 1741 z późn. zm. ) - art. 109

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm. )

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity. Dz.U. z 2016 r. poz. 23)

brak

Wniosek o odtworzenie treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego może złożyć do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego osoba, której dokument potwierdzający zdarzenie dotyczy, lub inna osoba ze względu na interes prawny, lub osoba, która wykaże interes faktyczny w odtworzeniu dokumentu potwierdzającego zgon

Formularze i załączniki:

Wniosek o odtworzenie treści aktu urodzenia sporządzonego za granicą [pdf, 56.96 KB]

Wniosek o odtworzenie treści aktu małżeństwa sporządzonego za granicą [pdf, 60.71 KB]

Wniosek o odtworzenie treści aktu zgonu sporządzonego za granicą [pdf, 59.17 KB]

Kategorie:

Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Miasta i Gminy Wleń

| Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Przebudowa strony www Gminy Wleń i dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępniona na stronie internetowej: www.bip.wlen.pl informacją na temat przetwarzania przez Urząd Miasta i Gminy Wleń danych osobowych.