Nadanie dziecku nazwiska męża matki

dowody osobiste matki dziecka oraz jej męża do wglądu

Miejsce załatwienia sprawy/adres korespondencyjny:

Urząd Miasta i Gminy we Wleniu

Urząd Stanu Cywilnego

59-610 Wleń, pl. Bohaterów Nysy 7, pokój nr 2, tel. (75) 71 36 086

Godziny przyjmowania interesantów:

poniedziałek: 8.00 -17.00, wtorek, środa, czwartek: 7.30 – 15.30, piątek: 7.30 – 14.30Komórka odpowiedzialna: Urząd Stanu Cywilnego

brak

Termin załatwienia sprawy: niezwłocznie ( jeżeli akty stanu cywilnego znajdują się w rejestrze stanu cywilnego )

 

Sposób załatwienia sprawy: wpisanie do aktu urodzenia dziecka wzmianki o nadaniu nazwiska męża matki

Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy  (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 583 z późn. zm. ) – art. 90

Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. – Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz.U. z 2014r. poz. 1741 z późn. zm. ) – art. 69

brak

Oświadczenia o nadaniu nazwiska męża matki składa osobiście matka dziecka oraz jej mąż przed wybranym kierownikiem USC bądź jego zastępcą.

Do zmiany nazwiska dziecka, które ukończyło 13 lat, potrzebna jest jego zgoda.

Nadanie dziecku nazwiska męża matki nie jest dopuszczalne, jeżeli nosi ono nazwisko ojca albo nazwisko utworzone na podstawie zgodnych oświadczeń rodziców dziecka przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka.

Kategorie:

Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Miasta i Gminy Wleń

| Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Przebudowa strony www Gminy Wleń i dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępniona na stronie internetowej: www.bip.wlen.pl informacją na temat przetwarzania przez Urząd Miasta i Gminy Wleń danych osobowych.