Opłata od posiadania psów

Opłatę pobiera się od osób fizycznych posiadających psy.

Urząd Miasta i Gminy we Wleniu
Plac Bohaterów Nysy 7
59-610 Wleń

Referat Planowania i Finansów – pok. nr 14
tel. 757136079
e-mail: podatki@wlen.pl
w godzinach: poniedziałek: 8.00-17.00
wtorek-czwartek: 7.30-15.30
piątek: 7.30-14.30

Stawka roczna opłaty od posiadania psów na rok 2020 wynosi 60,00 zł za każdego psa.

Od 1 stycznia 2019 r. wprowadzono dodatkowe zwolnienie z opłat za psy, które posiadają wszczepione chipy.

Posiadacze psów zobowiązani są dokonać wpłaty opłaty od posiadania psów bez wezwania do 15 maja każdego roku lub w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

  • Uchwała Nr 92/XV/19 Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie opłaty od posiadania psów.
  • Ustawa z dnia 12.01.1991 o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170).

Od decyzji ustalającej wysokość opłaty na dany rok służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze, które należy wnieść w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu wydającego decyzję, czyli Burmistrza Miasta i Gminy Wleń.

Formularze i załączniki:

Uchwała nr 92/XV/19 w sprawie opłaty od posiadania psów [pdf, 66.06 KB]

Kategorie:

Referat Budżetu i Finansów

Urząd Miasta i Gminy Wleń

| Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Przebudowa strony www Gminy Wleń i dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępniona na stronie internetowej: www.bip.wlen.pl informacją na temat przetwarzania przez Urząd Miasta i Gminy Wleń danych osobowych.