Ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

krus.jpg

Pierwsza  pomoc  przedmedyczna  polega  na  udzieleniu  osobie  będącej  w  stanie bezpośredniego  zagrożenia  zdrowia  lub  życia  wsparcia  na  miarę  własnych  możliwości, umiejętności i wiedzy oraz niezwłocznym zawiadomieniu o tym zdarzeniu służb ratunkowych. Europejskim numerem alarmowym jest 112. Numer ten jest jednolitym numerem alarmowym obowiązującym  we  wszystkich  krajach  Unii  Europejskiej.  Służy  on  do  powiadamiania  w sytuacjach  zagrożenia  zdrowia,  życia  lub  mienia.  Można  z  niego  korzystać  zarówno  z telefonów  komórkowych  jak  i  stacjonarnych,  a  usługa  ta  jest  bezpłatna. Ze  względu  na  specyfikę  niektórych  zgłoszeń  oraz  przyzwyczajenie  i  komfort  obywateli zachowane  zostały  również    numery  997,  998  oraz  999.  Każdy  ma  obowiązek  udzielić pierwszej  pomocy,  od  naszej  reakcji  na  wypadek  zależy  życie  drugiego  człowieka.  Pierwsza pomoc  przedmedyczna  jest  prawnie  ustosunkowanym  obowiązkiem  stanowiącym  zarazem jedną z zasad moralnych. Określona jest artykułem 162 Kodeksu Karnego § 1 i § 2, w którym mowa, że każda osoba, która zaniecha tego typu czynności, naraża się na karę pozbawienia wolności do 3 lat. 

Więcej informacji w załączniku poniżej.

Opublikowano: 17 listopada 2020 14:24

Kategoria: Komunikaty

Załączniki:

Artykuł pierwsza pomoc [160.62 KB]

Wyświetleń: 141

Urząd Miasta i Gminy Wleń

| Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Przebudowa strony www Gminy Wleń i dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępniona na stronie internetowej: www.bip.wlen.pl informacją na temat przetwarzania przez Urząd Miasta i Gminy Wleń danych osobowych.