Wsparcie dla firm dotkniętych skutkami COVID-19

 (link otworzy duże zdjęcie)

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca dnia 13 lipca ogłosiła nabór wniosków na wsparcie dla MŚP dotkniętych skutkami epidemii COVID 19 w ramach działania 1.5 d RPO WD 2014-2020.

Poniżej zamieszczamy link do zakładki naboru na stronie DIP. Obecnie przedsiębiorcy mogą wypełniać wnioski w udostępnionym generatorze, natomiast otwarcie naboru nastąpi 20 lipca (szczegóły w ogłoszeniu).

Więcej informacji >> dip.dolnyslask.pl

Opublikowano: 15 lipca 2020 08:07

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 202

Urząd Miasta i Gminy Wleń

| Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Przebudowa strony www Gminy Wleń i dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępniona na stronie internetowej: www.bip.wlen.pl informacją na temat przetwarzania przez Urząd Miasta i Gminy Wleń danych osobowych.