Zawiadomienie o zmianie opłaty za gospodarowanie odpadami

smpieci.png

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCEJ OD 1 KWIETNIA 2019 ROKU

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U z 2018 r. poz. 1454) zawiadamiam, że od 1 kwietnia 2019 r. obowiązywać będą nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które będą wynosić:

W przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) 16 zł miesięcznie - gospodarstwo domowe liczące 1 osobę zamieszkującą nieruchomość;

2) 40 zł miesięcznie - gospodarstwo domowe liczące od 2 do 3 osób zamieszkujących nieruchomość;

3) 65 zł miesięcznie - gospodarstwo domowe liczące 4 i więcej osób zamieszkujących nieruchomość.

 

W przypadku gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) 33 zł miesięcznie - gospodarstwo domowe liczące 1 osobę zamieszkującą nieruchomość;

2) 60 zł miesięcznie - gospodarstwo domowe liczące od 2 do 3 osób zamieszkujących nieruchomość;

3) 85 zł miesięcznie - gospodarstwo domowe liczące 4 i więcej osób zamieszkujących nieruchomość.

Nowe stawki opłat zostały przyjęte uchwałą Nr 30/VI/19 Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 28 lutego 2019 r., w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Zmiana stawek opłat nie oznacza konieczności składania nowych deklaracji. W związku z powyższym właściciele nieruchomości otrzymają zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 kwietnia 2019 r. Opłatę należy uiszczać w wysokości podanej w otrzymanym zawiadomieniu. Terminy uiszczania opłat nie uległy zmianie.

W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie będzie uiszczał opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu, wydana zostanie decyzja określającą wysokość opłaty, stosując wysokość opłaty podaną w zawiadomieniu zgodnie z art. 6m ust. 2b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454).

                              

                                                           Burmistrz Miasta i Gminy Wleń
                                                                                //
                                                                          Artur Zych

Opublikowano: 26 marca 2019 10:43

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 418

Urząd Miasta i Gminy Wleń

| Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Przebudowa strony www Gminy Wleń i dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępniona na stronie internetowej: www.bip.wlen.pl informacją na temat przetwarzania przez Urząd Miasta i Gminy Wleń danych osobowych.