Wnioski o przyznanie płatności z ARiMR przez Internet

W tym roku po raz drugi polscy rolnicy będą składali wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych z PROW 2014-2020 obowiązkowo przez internet - za pomocą aplikacji eWniosekPlus, dostępnej na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl .

Właścicielom małych gospodarstw pozostawiono, tak jak było to w 2018 r., możliwość złożenia oświadczenia jedynie w wersji papierowej, a nie za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.
Biura Powiatowe ARiMR będą przyjmowały te oświadczenia od 15 lutego do 14 marca 2019 r.
Można złożyć je osobiście, przez upoważnioną osobę lub przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej - wówczas o terminie wpływu zadecyduje data stempla pocztowego.  

Oświadczenie może złożyć jedynie rolnik, który we wniosku o przyznanie płatności na rok 2018 deklarował powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha i ubiegał się wyłącznie o:

- jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec, płatność do kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu,

- płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami
(płatność ONW) (PROW 2014-2020),

- wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013),

- premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020).

Dodatkowo rolnik składający oświadczenie powinien potwierdzić brak zmian w odniesieniu do wniosku
o przyznanie płatności złożonego w 2018 r. oraz fakt ubiegania się w 2019 r. o te same płatności,
co w roku 2018.

Natomiast od 15 marca do 15 maja br. wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich
oraz płatności obszarowych PROW rolnicy będą składać w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus - https://ewniosek.arimr.gov.pl .

Zmiany do wniosku wysłane w aplikacji eWniosekPlus przed 15 marca 2019 r. nie będą traktowane jako wnioski /oświadczenia na rok 2019!

Wniosek o przyznanie płatności może być także złożony w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, tj. do dnia 10 czerwca 2019 r. Za każdy dzień roboczy opóźnienia, licząc od dnia
16 maja 2019 r., stosowane będzie zmniejszenie płatności w wysokości 1% należnej kwoty płatności. Zmiany do wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich (z wyłączeniem płatności związanych
do zwierząt) i płatności niezwiązanej do tytoniu można składać do dnia 31 maja 2019 r.

Złożenie zmiany do wniosku po 31 maja 2019 r. skutkuje pomniejszeniem płatności do powierzchni objętej tą zmianą o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia.

Ostateczny termin składania zmian do wniosku upływa 10 czerwca 2019 r.

Aplikacja eWniosekPlus prowadzi rolnika przez cały proces składania wniosku. Wypełnianie wniosku rozpoczyna się od wyrysowania upraw na działkach referencyjnych (ewidencyjnych) spersonalizowanych na podstawie wniosku o przyznanie płatności na rok 2018 lub na dodanych nowych działkach referencyjnych. Po wyrysowaniu uprawy rolnik zaznacza płatność, o którą ubiega się do danej uprawy. Może dodać niezbędne załączniki, a pozostałe dane we wniosku wypełniane są automatycznie przez aplikację. Aplikacja porównuje dane deklarowane przez rolnika z danymi referencyjnymi m.in. w zakresie maksymalnego kwalifikowanego obszaru (MKO), jak również przeprowadza kontrolę krzyżową między danymi deklarowanymi przez innych rolników oraz inne sprawdzenia w zakresie kompletności wniosków. Aplikacja również na bieżąco wylicza powierzchnie gruntów ornych. Na bieżąco prezentowane są podpowiedzi i komunikaty dla rolnika o stwierdzonych brakach lub błędach we wniosku. Prawidłowo wypełniony e-wniosek zaoszczędzi rolnikowi czasu
na składanie dodatkowych wyjaśnień, dokonywanie korekt, co w konsekwencji przyspieszy obsługę wniosku oraz da szansę na wcześniejsza wypłatę płatności.

Na stronie internetowej www.arimr.gov.pl są instrukcje i wytyczne dotyczące logowania do aplikacji eWniosekPlus oraz instrukcja wypełniania wniosków za pośrednictwem tej aplikacji, a także filmy instruktażowe.

Pomoc przy wypełnaniu wniosku świadczyć będą doradcy z Powiatowych Ośrodków Doradztwa Rolniczego. Zaś w Biurze Powiatowym będzie można skorzystać z pomocy technicznej, czyli z komputera z dostępem do internetowej aplikacji eWniosekPlus.


KOMPLETNY ZAŁĄCZNIK ZNAJDUJE SIĘ PONIŻEJ

Opublikowano: 06 marca 2019 07:51

Kategoria: Komunikaty

Załączniki:

Wnioski o przynanie płatności z ARiMR przez internet [342.86 KB]

Wyświetleń: 164

Urząd Miasta i Gminy Wleń

| Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Przebudowa strony www Gminy Wleń i dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępniona na stronie internetowej: www.bip.wlen.pl informacją na temat przetwarzania przez Urząd Miasta i Gminy Wleń danych osobowych.