Bezpłatne szkolenia. Zostań project managerem

plakat (link otworzy duże zdjęcie)

Zapraszamy do uczestnictwa w bezpłatnym projekcie "Nowe kwalifikacje szansą na zatrudnienie”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, działanie 10.4.

Uczestnicy projektu mają możliwość wzięcia udziału w darmowych szkoleniach z zakresu zarządzania projektami według międzynarodowych metodyk: Prince2 Foundation lub AgilePM Foundation kończące się egzaminem certyfikującym. Projekt realizowany jest pod nadzorem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Projekt skierowany jest do osób, które:

-ukończyły 18 r. życia

-są zainteresowane podniesieniem kompetencji/kwalifikacji zawodowych z własnej inicjatywy

-nie prowadzą działalności gospodarczej

-nie uczą się

-zamieszkują w woj. dolnośląskim na terenie Obszarów Strategicznej Interwencji - więcej na plakacie.

Szkolenia są całkowicie bezpłatne. Osoby zakwalifikowane do projektu zobowiązane są do udziału w doradztwie zawodowym, mającym na celu analizę potrzeb zawodowych i edukacyjnych, wypracowanie dla każdego uczestnika Indywidualnego Planu Działania. Doradztwo będzie realizowane w wymiarze średnio 3 h.

Zainteresowanych prosimy o kontakt pod nr tel.: 506-816-531

Opublikowano: 05 lutego 2019 14:51

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 194

Urząd Miasta i Gminy Wleń

| Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Przebudowa strony www Gminy Wleń i dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępniona na stronie internetowej: www.bip.wlen.pl informacją na temat przetwarzania przez Urząd Miasta i Gminy Wleń danych osobowych.