V Sesja Rady Miasta i Gminy Wleń

urząd we Wleniu (link otworzy duże zdjęcie)

Informujemy, że V Sesja Rady Miasta i Gminy Wleń odbędzie się dnia 24 stycznia br. o godz. 14.00. w Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki we Wleniu.

Porządek:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad V Sesji.
3. Prezentacja założeń inwestycyjnych Polskich Sieci Energetyczne S.A. pn : ” Budowa linii 400 kV”.
4. Wystąpienie przedstawiciela ZUOK „Izery” Spółka z o.o. w Lubomierzu w sprawie zmiany opłat za odbiór odpadów komunalnych.
5. Przyjęcie protokołu z IV Sesji, która odbyła się dnia 28 grudnia 2018 r.
6. Informacja Burmistrza z działalności między sesjami.
7. Wnioski, interpelacje i zapytania.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wleń.
9. Podjęcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wleń na rok 2019, w tym:
9.1. Odczytanie projektu uchwały budżetowej.
9.2. Odczytanie opinii poszczególnych Komisji Rady.
9.3. Odczytanie opinii przez Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów.
9.4. Odczytanie opinii RIO o projekcie uchwały i prognozie długu.
9.5. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej.
9. 6. Głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej na 2019 rok.
10. Sprawy różne.

Opublikowano: 21 stycznia 2019 16:50

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 365

Urząd Miasta i Gminy Wleń

| Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Przebudowa strony www Gminy Wleń i dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępniona na stronie internetowej: www.bip.wlen.pl informacją na temat przetwarzania przez Urząd Miasta i Gminy Wleń danych osobowych.