Rusza wiosenna lustracja dróg

Źródło: https://web.facebook.com/policja.lwowek/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf (link otworzy duże zdjęcie)

Wiosenna lustracja dróg 2017
Informacja Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim

W związku z potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych województwa dolnośląskiego, Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu przeprowadza tzw. „Wiosenną lustrację dróg 2017”.

Powołane zostaną wspólne zespoły złożone z przedstawicieli zarządców dróg i policjantów ruchu drogowego (oraz w zależności od potrzeb także przedstawicieli innych instytucji) do przeprowadzenia „przeglądów” dróg: krajowych, wojewódzkich i powiatowych, gminnych.

Przeglądy zespoły przeprowadzą do 9 czerwca 2017 roku. W podejmowanych działaniach, kontroli poddane zostanie oznakowanie pionowe i poziome oraz podjęte czynności zmierzające do usunięcia nieprawidłowości w tym zakresie. W zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego zostaną wykonane przeglądy także pod kątem ujawnienia miejsc i elementów dróg, które mogą powodować jego zagrożenie, w tym w szczególności:
• stan nawierzchni
• sprzeczne ze sobą oznakowanie pionowe i poziome
• nieuzasadnione warunkami , nadmiernie restrykcyjne ograniczenia prędkości
• zagrożenia bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu (pieszych i rowerzystów)
• prawidłowość i czytelność oznakowania przejazdów kolejowych oraz poprawa widoczności na nich
• nieprawidłowe lub zbędne oznakowanie (np. pozostałe po zakończonych robotach drogowych)
• nieczytelne oznakowanie (np. zniszczone lub zasłonięte oznakowanie przez krzewy, drzewa lub nieprawidłowo umieszczone w pasie drogowym tablice reklamowe)
• zawyżone i „niewykoszone pobocza dróg”
• brak lub zniszczone urządzenia bezpieczeństwa ruchu
• łuki o pochyleniu poprzecznym jezdni zagrażającym bezpieczeństwu ruchu
• brak lub niedostateczne oznakowanie łuków poziomych
• brak chodników, szczególnie w miejscowościach i wsiach przez które przebiegają drogi krajowe i wojewódzkie
• zagrożenie jakie stanowią rosnące drzewa na poboczach dróg dla uczestników ruchu drogowego.

Zespoły mają za zadanie także reagowanie na uwagi i sprawdzenie spostrzeżeń mieszkańców i użytkowników dróg. Dlatego też prosimy o zgłaszanie uwag pisemnie na adres email: kpp@lwowek-slaski.wr.policja.gov w tytule prosimy wpisać „Wiosenna lustracja dróg 2017”, w sekretariacie Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim ul. Jana Pawła II 12, poprzez wyślij wiadomość na stronie www.facebook.com/policja.lwowek lub telefonicznie do kierownika Ogniwa Ruchu Drogowego sierż. Michała Kamieńskiego nr telefonu 75 64 67 212.
Spostrzeżenia i uwagi zespołu dotyczące wadliwego oznakowania oraz złego stanu dróg, zostaną ujęte w protokole pokontrolnym. Sporządzony dokument, zostanie przekazany staroście, burmistrzom oraz zarządcom dróg.

Opublikowano: 01 maja 2017 12:22

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 461

Urząd Miasta i Gminy Wleń

| Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Przebudowa strony www Gminy Wleń i dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępniona na stronie internetowej: www.bip.wlen.pl informacją na temat przetwarzania przez Urząd Miasta i Gminy Wleń danych osobowych.