Bieżące inwestycje w Gminie Wleń

 (link otworzy duże zdjęcie)
Gmina Wleń zakończyła prace związane z rewitalizacją zabytkowego centrum Wlenia. Projekt ten objął wymianę wszystkich instalacji pod płytą rynku, remont ul. Tadeusza Kościuszki oraz dwóch budynków: przy ul. Św. Jadwigi Śląskiej, gdzie obecnie funkcjonuje Punkt Informacji Turystycznej oraz przy ul. T. Kościuszki, gdzie znajduje się Klub Integracji Społecznej. Zrewitalizowany został pomnik Gołębiarki oraz wyeksponowana została zabytkowa studnia.
Kolejne inwestycje to budowa instalacji kanalizacyjnej w miejscowości Bystrzyca, która powoli zmierza ku końcowi oraz planowana budowa sieci wodociągowej do Pilchowic.
Niebawem rozpoczną się dwa duże zadania tj.: remont oczyszczalni ścieków we Wleniu oraz wyeksploatowanej Stacji Uzdatniania Wody.
Te zadania będą realizowane we współpracy z Przedsiębiorstwem Wodno-Kanalizacyjnym w Bolesławcu, które sprawuje pieczę nad dostawą wody i odprowadzaniem ścieków w naszej gminie.
 
Więcej na ten temat
Burmistrz Miasta i Gminy Wleń. Miłego odbioru!
 
film z napisami 💬

Opublikowano: 29 września 2020 10:52

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 481

Urząd Miasta i Gminy Wleń

| Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Przebudowa strony www Gminy Wleń i dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępniona na stronie internetowej: www.bip.wlen.pl informacją na temat przetwarzania przez Urząd Miasta i Gminy Wleń danych osobowych.