Prace przy ul. Kościuszki zostały zakończone

 (link otworzy duże zdjęcie)
W tym tygodniu zakończyły się prace na ul. Tadeusza Kościuszki we Wleniu.
W ramach tego zadania została wykonana jezdnia oraz chodniki o długości ok. 200m o łącznej powierzchni ok. 1.600 m2 (jezdnia) oraz ok. 1.200 m2 (chodniki). Równocześnie wykonano regulację pionową studzienek telekomunikacyjnych, kanalizacyjnych, kratek ściekowych, skrzynek hydrantowych, zaworów wodociągowych i innych elementów. Wybudowano 470m krawężników betonowych oraz ścieku ulicznego z kostki brukowej. Podbudowę jezdni wykonano z tłucznia kamiennego a grubość nawierzchni bitumicznej wynosi 8cm. Chodniki wykonano z kostki betonowej, która została odzyskana z poprzedniej konstrukcji. Wykonawca postawi również znaki pionowe i wykona oznakowanie poziome. Wartość inwestycji wyniosła 377.610,00 zł.
Warto dodać, że pod powierzchnią wymieniono instalację wodną, kanalizacyjną oraz dobudowano nowe przyłącza ciepłownicze.
 

Opublikowano: 10 września 2020 10:38

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 700

Urząd Miasta i Gminy Wleń

| Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Przebudowa strony www Gminy Wleń i dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępniona na stronie internetowej: www.bip.wlen.pl informacją na temat przetwarzania przez Urząd Miasta i Gminy Wleń danych osobowych.