Inwestycje wodno-kanalizacyjne w Gminie Wleń

Oczyszczalnia ściekow we Wleniu (link otworzy duże zdjęcie)
Gmina Wleń realizuje inwestycję jaką jest budowa sieci wodociągowej do miejscowości Pilchowice.
Projekt zakłada podłączenie istniejącej sieci wodociągowej w Nielestnie, zasilanej w ujęciu wody we Wleniu i wykonanie rurociągu o dł. 4500m do Pilchowic. Celem działania jest likwidacja deficytów w istniejących ujęciach wody oraz podłączenie nowych odbiorców na lewobrzeżnej części Pilchowic. Dodatkowo wykonane zostaną przejścia sieci pod rzeką Bóbr oraz wpięcia nowych użytkowników o łącznej długości ok 700m.

Inwestycja realizowana jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w obszarze gospodarki wodno-ściekowej. Wartość zadania to 1.700.000zł zaś kwota dofinansowania ok. 1.347.000.
 
Kolejnym zadaniem w obszarze poprawy gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wleń będzie modernizacja oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody we Wleniu. Inwestycje będą prowadzone przez Przedsiębiorstwo Wodne i Kanalizacyjne w Bolesławcu, które aktualnie pełni rolę operatora wodno-ściekowego we Wleniu.
Modernizacja oczyszczalni ścieków we Wleniu ma na celu poprawę systemu napowietrzania ścieków, zautomatyzowanie procesów oczyszczania mechanicznego ścieków, poprawę parametrów chemicznych odprowadzanych do rzeki Bóbr wód. Modernizacja stacji uzdatniania wody przy ul. Jana Kazimierza ma na celu zwiększenie wydajności systemu gospodarowania wodą oraz poprawę parametrów sanitarnych dostarczanej do gospodarstw domowych na terenie Gminy Wleń wody oraz stały monitoring jakości wody.

Zadanie realizowane będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Kwota inwestycji wyniesie 2.800.000zł, kwota dofinansowana to 1.900.000.

Opublikowano: 19 lipca 2020 13:34

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 855

Urząd Miasta i Gminy Wleń

| Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Przebudowa strony www Gminy Wleń i dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępniona na stronie internetowej: www.bip.wlen.pl informacją na temat przetwarzania przez Urząd Miasta i Gminy Wleń danych osobowych.