Dopłaty dla wspólnot mieszkaniowych do budowy pionów c.o.

 (link otworzy duże zdjęcie)

Zachęcamy wspólnoty mieszkaniowe do składania wniosków dotyczących wymiany źródła ciepła.

Wspólnoty mieszkaniowe, które przystosowały istniejący system grzewczy na ekologiczny bądź wykonały nowe sieci centralnego ogrzewania celem przyłączenia ich do kotłowni miejskiej mogą uzyskać dofinansowanie na zrealizowane zadanie.

Wspólnota mieszkaniowa może uzyskać dotację w wysokości do 50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych na zadanie w zakresie zmiany systemu ogrzewania, jednak nie więcej niż: 4000 zł (cztery tysiące złotych).

Kompletne wnioski rozpatrywane będą według kolejności wpływu do Urzędu Miasta i Gminy we Wleniu i realizowane do czasu wyczerpania środków. W przypadku większej liczby wniosków ich realizacja nastąpi w pierwszej kolejności w roku następnym.

Wnioski możma pobrać i składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy we Wleniu ul. pl. Bohaterów Nysy 7.

Opublikowano: 04 lutego 2020 20:19

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 650

Urząd Miasta i Gminy Wleń

| Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Przebudowa strony www Gminy Wleń i dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępniona na stronie internetowej: www.bip.wlen.pl informacją na temat przetwarzania przez Urząd Miasta i Gminy Wleń danych osobowych.