Po 27 latach znowu razem. PWiK we Wleniu

logotypy (link otworzy duże zdjęcie)

Od 1 stycznia 2020 roku, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Wleń. Warto wspomnieć, że nasza firma do roku 1993 prowadziła tę działalność na terenie Bolesławca, Wlenia, Lubomierza, Lwówka Śląskiego i Nowogrodźca.

Po 27 latach powróciliśmy, biorąc na siebie odpowiedzialność za bezpieczeństwo dostaw wody, rozumiane jako ciągłe, nieprzerwane dostawy z kontrolą i zapewnieniem jej jakości. Woda to życie, a dobra woda to zdrowie. Wleń ma bardzo dobrą wodę o niewyczerpalnych zasobach. Aby w pełni korzystać z jej walorów, trzeba zadbać o całą infrastrukturę związaną z jej wydobyciem, uzdatnieniem i rozsyłem. To samo dotyczy odbioru i oczyszczania ścieków.

Przeprowadziliśmy szczegółowy audyt, wiemy co trzeba zrobić, mamy też oszacowane koszty. Stajemy przed dużym wyzwaniem ale wiemy, że sprostamy temu zadaniu ponieważ mamy potencjał i doświadczenie. W 2014 roku wchodziliśmy do Lwówka Śląskiego, gdzie zastaliśmy podobną sytuację i czas pokazał, że potrafimy sobie radzić w rozmaitych warunkach. We Wleniu konieczne będzie przeprowadzenie
szeregu remontów, modernizacji i inwestycji oraz wprowadzenie daleko idących zmian organizacyjnych. Potrzebujemy czasu i dobrej współpracy i już teraz wiemy, że możemy na tę dobrą współpracę liczyć.

Jeszcze przed oficjalnym przejęciem obowiązków poczyniliśmy wiele działań przygotowawczych. W pierwszej kolejności opracowaliśmy mapy cyfrowe wszystkich sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i związanych z nimi urządzeń na terenie Wlenia i okolicznych miejscowości. Na podstawie przeprowadzonego audytu technicznego, zostały dokładnie sprecyzowane cele i zadania oraz został opracowany plan na kolejne cztery lata. Objęliśmy już monitoringiem pracy strategiczne urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne. Mamy opracowaną koncepcję modernizacji ujęcia i stacji uzdatniania wody oraz koncepcję modernizacji oczyszczalni ścieków we Wleniu. Od 7 stycznia działa po gruntownym remoncie, Biuro Obsługi Klienta oraz telefon pogotowia wodociągowego 994.

W wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie działania miasta i Gminy Wleń na lata 2020 - 2023 zostały zawarte wszystkie zadania inwestycyjne, które będą realizowane przez naszą Spółkę oraz Gminę Wleń w kolejnych latach. Inwestycje te będą realizowane z udziałem finansowania zewnętrznego (dotacje, pożyczki), udziałem środków własnych Spółki oraz środków Miasta i Gminy Wleń. Najważniejsze prace, z punktu widzenia ciągłości usług dostarczania wody oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków, będą wykonywane w pierwszej kolejności. Spółka wykona modernizację ujęcia i stacji uzdatniania wody we Wleniu, oraz modernizację oczyszczalni ścieków.

Przygotowana dokumentacja wstępna na obie inwestycje pozwala na złożenie już wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Od 1 stycznia 2020 roku na terenie Miasta i Gminy Wleń obowiązują nowe, zatwierdzone przez
Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie, taryfy za wodę i ścieki. Nowa cena za wodę wzrosła z 5,14 zł do 7, 13 zł za metr sześcienny (1000 litrów), natomiast cena ścieków pozostała bez zmian, tj. 7,28 zł za metr sześcienny, łącznie daje to kwotę 14,41 zł. Usługę dostarczania wody i odprowadzania ścieków należy rozpatrywać łącznie, zatem ceny wzrosły o 16 % w stosunku do ubiegłego roku. Warto tutaj wspomnieć, że Rada Miasta i Gminy Wleń utrzymała dopłaty do wody i ścieków, więc w rzeczywistości mieszkańcy zapłacą 12,90 zł za metr sześcienny wody i ścieków.

Zarówno w cenie wody jak i ścieków zawarte są koszty udziału własnego Spółki w finansowaniu inwestycji co oznacza, że za niecałe 2 zł wzrostu ceny za 1m3 wody, mieszkańcy otrzymują gwarancję szybkiego wdrożenia programu znaczącej poprawy bezpieczeństwa i jakości usług w strategicznym obszarze działalności komunalnej.

Józef Król

Prezes PWiK w Bolesławcu

Opublikowano: 14 stycznia 2020 11:40

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 541

Urząd Miasta i Gminy Wleń

| Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Przebudowa strony www Gminy Wleń i dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępniona na stronie internetowej: www.bip.wlen.pl informacją na temat przetwarzania przez Urząd Miasta i Gminy Wleń danych osobowych.