Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów z działalności rolniczej. Nabór wniosków

 (link otworzy duże zdjęcie)

Uprzejmie informujemy, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

W ramach programu Gmina Wleń może otrzymać dofinansowanie do odbioru odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu big-bag. W celu właściwego przygotowania wniosku niezbędne jest zebranie danych dotyczących ilości folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej znajdujących się w gospodarstwach rolnych.

Dofinansowanie będzie przyznawane w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem, że kwota dofinansowania nie może przekroczyć iloczynu 500 zł tony masy w/w odpadów rolniczych,
Udzielona pomoc będzie stanowiła pomoc de minimis w rolnictwie.

W związku z powyższym rolnicy z terenu Gminy Wleń zainteresowani uczestnictwem w programie mogą składać wnioski dot. odbioru ww. odpadów w pokoju nr 14 Urzędu Miasta i Gminy Wleń w godzinach pracy urzędu oraz elektronicznie na adres email: mbuciak@wlen.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.12.2019 r.

Druk wniosku znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Wleń (w załączeniu).

Realizacja programu nastąpi po uzyskaniu na ten cel środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

UWAGA: Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć wyżej wymienione odpady pochodzące z produkcji rolniczej do miejsca wskazanego przez Gminę. Odpady przeznaczone do odbioru winne być oczyszczone z resztek organicznych, ziemi, słomy itp. oraz zwinięte w bele lub rolki umożliwiające ich zważenie i załadunek.Burmistrz Miasta i Gminy Wleń
/-/ Artur Zych

 

Opublikowano: 05 grudnia 2019 12:20

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

Wniosek usuwanie folii DOC [12.04 KB]

Wniosek usuwanie folii PDF [286.48 KB]

Wyświetleń: 708

Urząd Miasta i Gminy Wleń

| Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Przebudowa strony www Gminy Wleń i dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępniona na stronie internetowej: www.bip.wlen.pl informacją na temat przetwarzania przez Urząd Miasta i Gminy Wleń danych osobowych.