Honorowy Obywatel Gminy Wleń i Zasłużony dla Gminy Wleń - nabór wniosków

Honorowy Obywatel Gminy Wleń i Zasłużony dla Gminy Wleń. (link otworzy duże zdjęcie)
Burmistrz Miasta i Gminy Wleń informuje, że do końca listopada  2019r. można składać wnioski o nadanie tytułów „Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Wleń” i „Zasłużony dla Miasta i Gminy Wleń”. Zgodnie z uchwałą Nr 200/XXXI/17 Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 18 maja 2017 r. z wnioskami o nadanie ww. tytułów mogą występować:
 
1. Burmistrz Miasta i Gminy Wleń,
2. stałe Komisje Rady Miasta i Gminy Wleń,
3. grupa co najmniej 5 Radnych,
4. osoby prawne lub organizacje społeczne, grupy społeczne, grupy mieszkańców liczące nie mniej niż 25 pełnoletnich osób zamieszkałych na stałe na terenie Miasta i Gminy Wleń, podpisanych na liście osób  popierających. W przypadku zgłoszenia kandydata do nadania tytułu przez mieszkańców, wniosek podpisuje w ich imieniu pierwsza osoba umieszczona na liście osób popierających.
 
Wnioski składa się do Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Wleń (za pośrednictwem sekretariatu tut. urzędu) na formularzu. Uchwała wraz z potrzebnymi załącznikami znajduje się poniżej.

Opublikowano: 25 października 2019 08:11

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

UCHWAŁA w sprawie ustanowienia tytułów „Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Wleń” oraz „Zasłużony dla Miasta i Gminy Wleń” i uchwalenia regulaminu ich nadawania [452.17 KB]

Wyświetleń: 751

Urząd Miasta i Gminy Wleń

| Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Przebudowa strony www Gminy Wleń i dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępniona na stronie internetowej: www.bip.wlen.pl informacją na temat przetwarzania przez Urząd Miasta i Gminy Wleń danych osobowych.