500 milionów lat historii geologicznej okolic Wlenia

 (link otworzy duże zdjęcie)

Wleń jest niewielkim, malowniczym miastem liczącym ok. 1800 mieszkańców, położonym na Dolnym Śląsku pomiędzy Jelenią Górą a Lwówkiem Śląskim. Zabudowania miejscowości są zgrupowane wokół centrum oraz w obrębie kilku małych osiedli na lewym brzegu Bobru – najdłuższego lewobrzeżnego dopływu Odry i drugiej pod względem długości rzeki Dolnego Śląska (271,6 km).

Ze względu na wyjątkowe walory krajobrazowe, przyrodnicze i kulturowe obszaru pomiędzy Jelenią Górą a Lwówkiem Śląskim, w 1989 roku utworzono Park Krajobrazowy Doliny Bobru o powierzchni 10 943 ha. Rozciągłość południkowa Parku wynosi ok. 40 km, równoleżnikowa nie przekracza 6 km. W okolicach Wlenia, położonych również w granicach Parku, Bóbr tworzy wąską, przełomową dolinę wciętą na ok. 65 m w pagórkowate tereny Pogórza Izerskiego i Kaczawskiego.

Pomiędzy Jelenią Górą a Nielestnem szerokość doliny rzadko przekracza 0,5 km - w okolicach Wlenia jej dno rozszerza się do ok. 0,7 km, co już w II połowie XI w. pozwoliło na wybudowanie tutaj osady (rys. 1). Bezpośrednio nad Wleniem, na zachodzie wznosi się Zamkowa Góra (374,4 m n.p.m.). Gród plemienia Bobrzan istniał na tym wzniesieniu prawdopodobnie już w X wieku (Garbaczewski, 1988). Średniowieczna, murowana warownia wybudowana na Zamkowej Górze w XII w., z polecenia śląskiego księcia Bolesława I Wysokiego, miała chronić zabudowania Wlenia i jest uznawana za jeden z najstarszych murowanych zamków piastowskich w Polsce. To właśnie dlatego jedna z pierwszych nazw Wlenia - Valan (...)

Zapraszamy do lektury najstarszej (geologicznej) historii Wlenia autorstwa Aleksandra Kowalskiego (dziękujemy za udostępnienie).

PDF PONIŻEJ

Opublikowano: 14 sierpnia 2019 15:11

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

500 milionów lat historii geologicznej historii Wlenia [2.77 MB]

Wyświetleń: 733

Urząd Miasta i Gminy Wleń

| Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Przebudowa strony www Gminy Wleń i dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępniona na stronie internetowej: www.bip.wlen.pl informacją na temat przetwarzania przez Urząd Miasta i Gminy Wleń danych osobowych.