Odpowiedź na artykuł wleninfo.pl "Nasze Interwencje"

 (link otworzy duże zdjęcie)

Panie Redaktorze Naczelny portalu wleninfo.pl

W związku ze sprawą, którą poruszył Pan na swoim portalu pod tytułem „Nasze interwencje” i w piśmie z prośbą o udzielenie informacji, publikuję odpowiedź na Facebooku Gminy Wleń i na stronie www.wlen.pl. Postępuję tak dlatego, że nie mam zaufania do jakości pańskiej pracy dziennikarskiej. Nie przypominam sobie mojej wypowiedzi, która została by w całości przez pana zacytowana na pańskim portalu. Najczęściej były to treści wyrwane z kontekstu.

Sprawa mieszkańców opisanych przez Pana jest mi znana. Podjęliśmy wszystkie działania, które są możliwe żeby tym ludziom pomóc. Faktem jest, że sprawa toczy się od dawna, ponieważ od początku lokatorzy wskazywali różne przyczyny zalania, które sukcesywnie usuwaliśmy. Pierwszą przyczyną, którą wskazali lokatorzy tego mieszkania była obróbka okna. Na naszą interwencję wykonawca rewitalizacji tego budynku wykonał poprawki. Tą sprawę załatwiono. Potem okazało się, że woda nadal dostaje się do mieszkania, lokatorzy wskazali, że są to nieszczelne obróbki blacharskie na gzymsach nadokiennych. Znowu interwencja i element został uszczelniony. Niestety okazało się, że nie zakończyło to problemu.

Żeby sprawę wyjaśnić zleciliśmy ekspertyzę firmie pani Bogumiły Bytnar. Z ekspertyzy wynika, że powodem zalewania mieszkania jest źle wykonana obróbka blacharska na sąsiednim budynku. Zwróciliśmy się z pismem do zarządcy tego budynku o naprawienie tego elementu, niestety nic to nie dało. W związku z tym zwróciliśmy się z prośbą o udostępnienie nam polisy tej wspólnoty. I znowu zarządca nam odmówił. W tej chwili przygotowujemy pozew sądowy. Jednak należy zwrócić uwagę, że wszelkie tego typu działania powinny być prowadzone przez zarządcę budynku, w którym znajduje się zalewane mieszkanie. Mimo naszych ponagleń zarządca nic nie zrobił. Budynek położony przy pl. Bohaterów Nysy 16 nie jest własnością gminy, jest małą wspólnotą mieszkaniową złożoną z właścicieli 6 lokali, ma swojego zarządcę i to on zgodnie z prawem jest uprawniony do tego typu działań, w tym do reprezentowania wspólnoty na zewnątrz. Gmina nie może także wykonać żadnych remontów (czyli nie możemy naprawić tego dachu) na nie swoim mieniu, bo jest to niezgodne z prawem.

Pewnie gdybym taką decyzję podjął to na tym samym portalu mogliby państwo przeczytać jak to burmistrz złamał prawo! Nie obiecywałem nigdy, że ten problem rozwiążą moi pracownicy, bo byłoby to niezgodne z prawem. Niestety, ze względu na to, że przyczyna leży po stronie wspólnoty sąsiedniej, w związku z brakiem chęci współpracy ze strony zarządcy tej wspólnoty czeka nas droga sądowa. Podjęliśmy wszystkie prawem dozwolone kroki prawne, aby ten problem rozwiązać i oczywiście będziemy dalej prowadzili działania w celu rozwiązania tej sprawy. Rozumiem rozgoryczenie lokatorów tą sytuacją, ale jest ona skomplikowana i niestety nie leży tylko w kompetencjach burmistrza i gminy. Istnieje możliwość wykonania zastępczego tej naprawy, ale musi na to wyrazić zgodę sąd. Wniosek musi być złożony przez zarządcę jako reprezentanta wspólnoty. Gmina jest właścicielem tylko lokalu i udziałowcem wspólnoty, w związku z czym nie może zrobić tego sama. Należy także dodać, że o wszystkich krokach informowani byli lokatorzy.

Artur Zych
Burmistrz Miasta i Gminy Wleń

Opublikowano: 21 maja 2019 14:46

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 342

Urząd Miasta i Gminy Wleń

| Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Przebudowa strony www Gminy Wleń i dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępniona na stronie internetowej: www.bip.wlen.pl informacją na temat przetwarzania przez Urząd Miasta i Gminy Wleń danych osobowych.