Dlaczego Gmina Wleń musiała wycofać się z projektu rewitalizacji wspólnot mieszkaniowych?

wleński rynek (link otworzy duże zdjęcie)
Gmina Wleń musiała się wycofać z rewitalizacji wspólnot mieszkaniowych. To smutna wiadomość. Przygotowaliśmy dużym wysiłkiem projekt, który został zaakceptowany przez Urząd Marszałkowski.
Odbyło się kilka przetargów. Niestety bezskutecznie. W ostatnich dwóch przetargach pojawili się wykonawcy, na taką ilość wspólnot, która spełniała wskaźniki projektowe. Niestety ich oferty przekraczały możliwości finansowe wspólnot mieszkaniowych. Podam prosty przykład: kosztorys projektowy dla wspólnoty Kościuszki 19 (były szpitalik) opiewał na 240 tys zł. Najniższy kosztorys ofertowy opiewał na 690 tys. zł, czyli przekraczał możliwości finansowe wspólnoty. Podobnie było w przypadku innych wspólnot.

O efektach przetargów informowaliśmy zainteresowane wspólnoty mieszkaniowe. Obecnie nie ma czasu na realizację zadania, ponieważ ten projekt miał zakończyć się do 30 kwietnia br, a Urząd Marszałkowski nie zgodził się na przedłużenie terminu zadania, mimo wspólnego wystąpienia czterech gmin, które prowadzą takie projekty Wojcieszów, Mirsk , Kowary i Wleń (w żadnej z gmin, nie wyremontowano wszystkich wspólnot, które przystąpiły do projektu). Wspólnoty podjęły decyzję o rezygnacji z rewitalizacji. W związku z tym poinformowaliśmy Urząd Marszałkowski o rezygnacji z projektu. Niestety w czasie od przygotowania projektu do czasu przetargów koszty remontów wzrosły drastycznie, a na rynku brakuje firm, które wykonują roboty budowlane. Nie bez znaczenia w sprawie są problemy z zapłatą za prace termomodernizacyjne przez kilka wspólnot. Informacja o tym rozeszła się dosyć szybko, a rewitalizacja wspólnot miała być finansowana w taki sam sposób. Usłyszałem od kilku wykonawców, że to za duże ryzyko. Rezygnacja dotyczy tylko rewitalizacji wspólnot mieszkaniowych.

Projekt rewitalizacji rynku i termomodernizacja wspólnot mieszkaniowych są prowadzone nadal i zostaną zrealizowane.


Opublikowano: 27 marca 2019 12:46

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 862

Urząd Miasta i Gminy Wleń

| Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Przebudowa strony www Gminy Wleń i dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępniona na stronie internetowej: www.bip.wlen.pl informacją na temat przetwarzania przez Urząd Miasta i Gminy Wleń danych osobowych.