PixelMania w Gminie Wleń

źródło: https://www.facebook.com/pixelmaniaevent/ (link otworzy duże zdjęcie)

W związku z zapytaniem „dlaczego Gmina Wleń nie chce współorganizować imprezy pn.: PIXELMANIA”, które zostało złożone przez radnego Wojciecha Michonia podczas obrad V Sesji Rady Miasta i Gminy Wleń w dniu 24 stycznia 2019r., Burmistrz Miasta i Gminy Wleń oświadcza:

Gmina Wleń gotowa jest wesprzeć zarówno organizacyjnie jak i finansowo imprezę pn.: PIXELMANIA. Taka deklaracja została złożona po zeszłorocznej edycji tej imprezy. Dotychczas organizator nie zabiegał o spotkanie, które zmierzałoby do podjęcia tematu organizacji na terenie Gminy Wleń kolejnej edycji wydarzenia, które jest pozytywnie odbierane przez lokalną społeczność i nadaje kolorytu nie tylko miastu ale również innym miejscom o historycznym i kulturalnym znaczeniu dla gminy.

Organizatorzy niejednokrotnie korzystali ze wsparcia finansowego Gminy Wleń, m. in. w ramach inicjatyw lokalnych. W przygotowanie tego wydarzenia były zaangażowane także jednostki organizacyjne gminy tj.: Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki we Wleniu oraz Zespół Szkół im św. Jadwigi Śląskiej we Wleniu.

W związku z tym wszelkie informacje o tym, że Gmina Wleń nie jest zainteresowana organizacją PIXELMANII, są nieprawdziwe. 

grafika: Facebook PixelMania

Opublikowano: 28 stycznia 2019 00:04

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 963

Urząd Miasta i Gminy Wleń

| Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Przebudowa strony www Gminy Wleń i dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępniona na stronie internetowej: www.bip.wlen.pl informacją na temat przetwarzania przez Urząd Miasta i Gminy Wleń danych osobowych.