Nowy operator wodno-kanalizacyjny w Gminie Wleń?

PWiK Bolesławiec_siedziba (link otworzy duże zdjęcie)

Burmistrz Miasta i Gminy Wleń rozpoczął rozmowy dot. przystąpienia do spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu. Oznacza to możliwość zmiany dotychczasowego operatora wodno-kanalizacyjnego.

Taryfy wodno-ściekowe nie ulegną zmianom. Pracownicy dotychczas pracujący w spółce ZUOK Izery, zajmujący się naszymi wodociągami i kanalizacją którzy wyrażą chęć pracy w PWiK Bolesławiec, zostaną przyjęci.
Spółka z Bolesławca zajmuje się tylko gospodarką wodno-ściekową i posiada duże doświadczenie w zakresie utrzymania, remontów i rozbudowy tego typu instalacji i obiektów. Dysponuje również nowoczesnym sprzętem typu WUKO, kamerami i robotami inspekcyjnymi oraz dużą grupą wykwalifikowanych pracowników.

Dzięki temu poprawi się jakość obsługi mieszkańców oraz szybkość reakcji na awarie. W ramach współdziałania powstanie także wieloletni plan utrzymania i rozwoju sieci wodno-kanalizacyjnej w naszej gminie. Dla wygody mieszkańców dostępny będzie całodobowy nr alarmowy.

Zmiana operatora wymaga zgody Rady Miasta i Gminy Wleń, o którą burmistrz Artur Zych będzie zabiegał.

Opublikowano: 22 stycznia 2019 14:48

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 621

Urząd Miasta i Gminy Wleń

| Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Przebudowa strony www Gminy Wleń i dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępniona na stronie internetowej: www.bip.wlen.pl informacją na temat przetwarzania przez Urząd Miasta i Gminy Wleń danych osobowych.