Podpisanie umowy na Rewitalizację zabytkowego centrum Wlenia

Miło nam poinformować, że dnia 18 października br. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Wleń a Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowo-Handlowym Steinbudex J.M. Jerzy Majorek ze Świdnicy na przebudowę rynku we Wleniu w ramach projektu Rewitalizacja przestrzeni publicznej zabytkowego centrum Wlenia. W tym dniu przekazany zostanie też plac budowy.

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące działania:

  • remont fontanny z pomnikiem Gołębiarki,
  • nadbudowa zabytkowej studni w rynku wraz z montażem stalowej kraty i oświetlenie wewnętrzne,
  • wymiana nawierzchni rynku wraz z podbudową,
  • podświetlenie rynku,
  • montaż i przebudowa małej infrastruktury (m. in. ławek, stojaków na rowery, koszy na śmieci)
  • przebudowa wszystkich sieci infrastruktury podziemnej w rynku (wodociągów, kanalizacji sanitarnej, budowa kanalizacji deszczowej)
  • wymiana sieci elektrycznej zasilającej oświetlenie ul.: Placu Bohaterów Nysy i Wąskiej

Wartość wykonania powyższych działań wynosi 5.075.000 mln zł.

W ramach rewitalizacji przestrzeni wyremontowane również zostaną budynki przy ul.: Jadwigi Śląskiej 1, kościoła poewangelickiego oraz Kościuszki 1a.

Ogólna wartość zadań to kwota 8.088.000 zł. Kwota dofinansowania przez Unię Europejską wyniesie 7.700.000 zł czyli 95%. Termin realizacji zadań to wrzesień 2019 r.,

dsc_6208.jpg

Od strony wykonawcy umowę podpisał Jerzy Majorek (Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Steinbudex J.M.),
od strony Gminy Wleń: Skarbnik Miasta i Gminy Wleń Maria Gierczyk oraz Burmistrz Artur Zych.

Opublikowano: 17 października 2018 17:33

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 902

Urząd Miasta i Gminy Wleń

| Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Przebudowa strony www Gminy Wleń i dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępniona na stronie internetowej: www.bip.wlen.pl informacją na temat przetwarzania przez Urząd Miasta i Gminy Wleń danych osobowych.