Podsumowanie kadencji 2014-2018

      Kończy się kadencja Rady i Burmistrza Miasta i Gminy Wleń. Prezentujemy Państwu najważniejsze inwestycje i zadania, które udało się zrealizować w trakcie jej trwania. Przez te cztery lata udało się wiele zrobić. Odzwierciedleniem  podejmowanych działań jest m.in.  wysokość budżetu gminy. W 2014 roku budżet Gminy Wleń wynosił ok. 15 mln zł, w 2018 - dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym - 32 mln zł.NAJWAŻNIEJSZE ZREALIZOWANE I PLANOWANE DZIAŁANIA W GMINIE WLEŃ

- Utworzenie Lokalnego Programu Rewitalizacji.

- Poziom budżetu w roku 2018 uzyskał wysokość 32 mln zł, dla porównania w 2014 wyniósł ok. 15 mln. Suma pozyskanych środków zewnętrznych to ok 20 mln zł.

- Rewitalizacja zabytkowego centrum Wlenia.
Wysokość dofinansowania: ok. 6,9 mln zł.

- Rewitalizacja 21 budynków wspólnot mieszkaniowych.
Wysokość dofinansowania ok. 1,6 mln zł.

- Termomodernizacja 9 budynków wspólnot mieszkaniowych.
Wysokość dofinansowania: ok. 2,9 mln zł.

- Modernizacja sieci ciepłowniczej we Wleniu.
Wysokość dofinansowania: ok. 312 tys. zł.

- Zabezpieczenie ruin zamku Wleń.
Wysokość dofinansowania: ok. 300 tys. zł.

- Iluminacja i monitoring ruin zamku Wleń.
Wysokość dofinansowania: ok. 598 tys. zł.

- Wyłonienie operatora ruchu turystycznego na Zamku Wleń.

- Informatyzacja Urzędu Miasta i Gminy Wleń.
Wysokość dofinansowania projektu partnerskiego gmin: Gryfów Śląski, Lubomierz, Mirsk, Piechowice, Wleń - ok. 5 mln zł.

- Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP Pilchowice i OSP Wleń oraz doposażenie jednostek i remonty remiz.
Wysokość dofinansowania ok. 2 mln zł.

- Zakup defibrylatorów na wyposażenie dla OSP Pilchowice i OSP Wleń.
Wysokość dofinansowania: ok. 20 tys. zł.

- We współpracy ze stowarzyszeniem Wleń To Tu wybudowano park przy ul. Stachowicza oraz deptak przy ul. Jana Kazimierza.
Wysokość dofinansowania: 300 tys. zł (inwestycja zrealizowana bez wkładu własnego).

- Pozyskanie środków na budowę dwóch świetlic wiejskich w Bystrzycy i Radomicach. Wysokość dofinansowania: 964 tys. zł.

- Budowa Otwartych Stref Aktywności w Pilchowicach, Marczowie, Łupkach, Modrzewiu i Przeździedzy.
Wysokość dofinansowania: ok. 125 tys. zł.

- Rozstrzygnięcie przetargu na budowę 7 instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej.
Koszt realizacji 1,3 mln zł.

- Budowa dróg dojazdowych do posesji i terenów rolnych ok. 7 km dróg, w tym Nielestno-Strzyżowiec, Strzyżowiec w kierunku Jeziora Pilchowickiego, Radomice w kierunku na Wojciechów i drogi dojazdowe do posesji.

- Modernizacja oświetlenia (wymiana na led) w Mieście i Gminie Wleń.

- Budowa ok 1000m chodników z kostki brukowej.

- Zainicjowanie i współudział w remoncie najbardziej zaniedbanych budynków w gminie Wleń: Pilchowice 75 i Strzyżowiec 37.

- Zainicjowanie budowy wiat śmietnikowych.

- Wprowadzenie systemu informacji miejskiej w całej gminie (tabliczek kierunkowych z nazwami ulic).

- Współudział w remoncie placów i przenosek dla kajakarzy.

- Remonty świetlic w Przeździedzy, Nielestnie i Bełczynie.

- Wybudowanie sceny przy ul. Wojska Polskiego, która służyć będzie do organizacji małych imprez gminnych.

- Wymiana ławek w kaplicy cmentarnej.

- Odzyskanie budynku po byłej restauracji "Basztowa" oraz powołanie spółki Agencja Rozwoju Doliny Bobru w celu przekształcenia obiektu w hotel.

- Realizacja programu usuwania materiałów zawierających azbest.

- Przeniesienie siedziby MGOPS do budynku przystosowanego dla osób z niepełnosprawnościami.

- Instalacja sprzętu nagłaśniającego na wieży ratusza i uruchomienie hejnału.

- Utworzenie Kina za Rogiem Jutrzenka w wleńskim domu kultury OKSiT.

- Uruchomienie monitoringu miejskiego we Wleniu składającego się z 6 kamer.

- Realizacja projektu Radosne Dzieciaki w Przedszkolu we Wleniu.
Wysokość dofinansowania: ok. 211 tys. zł.

- Realizacja projektu Rozwój Kompetencji Kluczowych Drogą do Sukcesu w Szkole Podstawowej we Wleniu.
Wysokość dofinansowania: 408 tys. zł.

- Nieodpłatne przejęcie działek od Powiatu Lwóweckiego i Agencji Nieruchomości Rolnych.

- Uruchomienie pilotażowego programu wymiany pieców stałopalnych (w gminie wymieniono do tej pory 23 piece).

- Utworzenie brygady remontowo-porządkowej i wyposażenie jej w konieczny do pracy sprzęt. Z najważniejszych działań brygady należy wymienić: remont chodników na ul. Kościuszki, Ogrodowej, Wojska Polskiego; remont dachów na budynkach i wiatach byłej Gospodarki Komunalnej; wymiana pieca stałopalnego w budynku byłej Gospodarki Komunalnej; utrzymanie czystości w gminie; regularne wykaszanie poboczy; remonty dróg gminnych; remonty dachów na kilkudziesięciu komórkach; remont alejek na cmentarzu komunalnym oraz wysypanie ich grysem; wyremontowanie odcinków wodociągów w Kleczy i w Bystrzycy, remonty mieszkań i budynków komunalnych, itp.

- Działanie na rzecz pozyskania środków na budowę brakującego odcinka kanalizacji w Bystrzycy (na finiszu).

- Zagwarantowanie środków finansowych na inicjatywy lokalne.

- Podjęcie działań mających na celu doprowadzenie sieci gazowej do Gminy Wleń.

- Restrukturyzacja przychodni zdrowia we Wleniu i ustabilizowanie jej pracy.

- Utworzenie Izerskiego Klastra Energii Odnawialnej, którego koordynatorem  jest Gmina Wleń.

- Powołanie spółki Wleń Polski Solar Energia Odnawialna.

- Otwarcie punktu potwierdzania profili zaufanych w Urzędzie Miasta i Gminy Wleń.

- Przebudowa strony internetowej www.wlen.pl i dostosowanie jej dla osób niedowidzących. Przez ostatnie dwa lata stronę odwiedziło blisko 2 mln internautów.

- Uruchomienia darmowego HOT-SPOTU za urzędem we Wleniu.

- Przygotowanie do projektu dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków.

- Wieloletni udział w projekcie Umiem Pływać.

- Uzyskanie od PKP pięciu mieszkań kolejowych.

- Wraz z Radą ustanowienie tytułów: Honorowego Mieszkańca Gminy Wleń i Zasłużonego dla Gminy Wleń.

- Uruchomienie płatności bezgotówkowych w urzędzie.

- Przynależność Gminy Wleń do Związku Gmin Kwisa.

- Nowe podejście we współpracy z klubami sportowym (dobre relacje między klubami i partnerska współpraca z gminą).

- Złożenie wniosku o dofinansowanie na wymianę nawierzchni boisk w Pilchowicach i we Wleniu.

- Podpisanie Deklaracji Sudeckiej 2030 we Wleniu i walka o dodatkowe środki dla południa Dolnego Śląska na lata 2021 i kolejne.

- Powołanie Gminnej Rady Seniorów oraz wspieranie Klubu Seniora.

- Powołanie Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Wleń.

- Gmina Wleń zabiega o dodatkowe środki finansowe ze względu na obszar Natura 2000,  na której się znajduje, co powinno znacząco poprawić jej kondycję finansową.

- Walka o Kolej Doliny Bobru oraz uruchomienie jej dla ruchu turystycznego.

- Kontakt z mieszkańcami gminy za pomocą Biuletynu Gminy Wleń, profilu społecznościowego na facebooku oraz bezpośredni kontakt z mieszkańcami na co dzień.

- Dnia 14 października br. odbędzie się uroczystość ogłoszenia Patronatu Św. Jadwigi Śląskiej nad miastem Wleń.

- Dążenie do umożliwienia Gminie Wleń konkretnych działań zapobiegających skutkom suszy. Dzięki pracy burmistrza utworzono fundusze celowe w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na walkę ze skutkami suszy.

- Aktywna współpraca z gminami partnerskimi: Wielki Lubień, Hnusta, Jiretin pod Bukovou, Łobżenica.

- Wprowadzenie zwyczaju spotkań świątecznych dla osób samotnych i potrzebujących zamieszkałych w Gminie Wleń.

- Zainicjowanie uruchomienia rejsów stateczkiem spacerowym po Jeziorze Pilchowickim.

- Ożywienie sfery kulturalnej i społecznej - koncerty muzyki poważnej, spotkania ze znanymi ludźmi, seanse filmowe, średniowieczy charakter obchodów Dni Miasta (walki rycerskie, rękodzieło, itp.), warsztaty Fundacji Opiekun Serca Joanny Brodzik, warsztaty wokalne, itp.

- Wypracowano formułę najważniejszej imprezy gminnej utrzymanej w konwencji średniowieczna. Jarmark Gołębiarki w 2018 roku zgromadził rekordową liczbę widzów - ok. 4,5 tys.

- Wleń dwukrotnie (2016, 2017) został laureatem plebiscytu Gazety Wrocławskiej na najciekawszą miejscowość Dolnego Śląska, zdobywając odpowiednio III i I miejsce.

         Nie sposób wymienić wszystkich zrealizowanych działań. Nie byłyby one możliwe dzięki bardzo dobrej współpracy Rady, Burmistrza, Urzędu Miasta i Gminy Wleń, Sołtysów i Rad Sołeckich, Kierowników i Pracowników jednostek organizacyjnych gminy, organizacji pozarządowych oraz wszystkich Państwa, którzy na co dzień wspierali, konstruktywnie krytykowali, a przede wszystkim zauważali naszą pracę.

Opublikowano: 08 października 2018 09:04

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 932

Urząd Miasta i Gminy Wleń

| Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Przebudowa strony www Gminy Wleń i dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępniona na stronie internetowej: www.bip.wlen.pl informacją na temat przetwarzania przez Urząd Miasta i Gminy Wleń danych osobowych.