Dolny Śląsk bez smogu! Czyste powietrze zależy również od nas!

stop smogowi! (link otworzy duże zdjęcie)

Walka o czyste powietrze jest naszą wspólną sprawą. Razem zadbajmy o nasze zdrowie. Dolny Śląsk bez smogu to lepsze i dłuższe życie dla nas, naszych dzieci i naszych rodziców!

Oddychanie zanieczyszczonym powietrzem może mieć katastrofalne skutki dla naszego organizmu: zawał serca, nowotwory, choroby płuc, astma, podrażnienia oczu, nosa i gardła to niektóre z nich. Zanieczyszczone powietrze zbiera śmiertelne żniwo. Tylko na Dolnym Śląsku z tego powodu umiera rocznie ok. 3000 osób! Dla porównania - tylu ludzi ginie na drogach w całej Polsce.

Podstawową przyczyną zanieczyszczenia powietrza są domowe piece, kotły i kominki, w których spalane są na ogół węgiel i drewno. W piecach lądują też śmieci, co jest zakazane. Podczas ich spalania do powietrza wydostają się ekstremalnie niebezpieczne substancje, które my wdycahmy. Wiele z nich trafia też do gleby i wody, skąd wraz z żywnością dostają się do naszego organizmu.

Od 1 lipca 2018r. zakazane jest stosowanie następujących paliw:
- węgla brunatnego oraz paliw produkowanych z jego wykorzystaniem,
- mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych
z ich wykorzystaniem,
- węgla kamiennego w postaci miału, o uziarnieniu poniżej 3mm,
- biomasy stałej (drewna) o wilgotności w stanie  roboczym powyżej 20%

Co z instalacjami grzewczymi od 1 lipca 2018?
- nowo uruchamiane kotły muszą spełniać wymagania odnośnie emisji cząstek stałych i nie mogą posiadać rusztu awaryjnego,
- zakazuje  się użytkowania kopciuchów czyli instalacji na paliwa stałe, które nie spełniają min. 3 klasy,
- zakazuje się użytkowania instalacji na paliwa stałe, które nie spełniają minimalnych standardów emisyjnych odpowiadające klasie 3 i 4.

Ważne są też: ocieplenie budynku mieszkalnego oraz wymiana okien na nowe/szczelne. Zadania te należy wykonać przed zakupem pieca!

Jak nasza gmina walczy ze smogiem?

- Gmina Wleń wprowadziła pilotażowy program wymiany pieców stałopalnych na piece ekologiczne (o mniejszej emisji zanieczyszczeń) i o lepszej wydajności. Program ten polega na dofinansowaniu wymiany pieców mieszkańcom naszej gminy.

- Ponadto we Wleniu zmodernizowano miejską sieć ciepłowniczą, do której będą mogły podłączyć się kolejne gospodarstwa domowe. W tej chwili istniejącą sieć ciepłownicza zasila ponad 40 lokali mieszkalnych i użytkowych. 

- Razem z Alarmem Smogowym i Radiem Wrocław, Gmina Wleń bada stężenie cząstek stałych w powietrzu, w rynku miasta.

Opublikowano: 14 września 2018 14:30

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 759

Urząd Miasta i Gminy Wleń

| Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Przebudowa strony www Gminy Wleń i dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępniona na stronie internetowej: www.bip.wlen.pl informacją na temat przetwarzania przez Urząd Miasta i Gminy Wleń danych osobowych.