Instalacje fotowoltaiczne na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Wleń

Gmina jest koordynatorem Izerskiego Klastra Energii i jednocześnie jego współtwórcą. Jednocześnie wprowadziliśmy do obiegu pomysł „gminy zeroenergetycznej”, czyli takiej, która jest niezależna od dostaw zewnętrznych energii, co pozwala dywersyfikować dostawy energii elektrycznej i nośników ciepła - mówi burmistrz Artur Zych.

W celu realizacji założeń klastra powołaliśmy do życia spółkę komunalną z 51% udziałem Gminy Wleń o nazwie Wleń Polski Solar Energetyka Odnawialna. Działalność tej spółki skierowana jest na rozwój energetyki odnawialnej, łącznie z geotermią.

W ramach tych działań przygotowane zostały dwa projekty w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego. Pierwszy dotyczył dofinansowania do budowy instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych (zgłosiło się tutaj blisko 160 osób chętnych), projekt ten odpadł, niestety Urzędowi Marszałkowskiemu zabrakło środków na jego realizację, a dofinansowanie otrzymały tylko dwa podmioty na kilkadziesiąt wniosków.

Drugi projekt to budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej. Ten został zakwalifikowany do dofinansowania i jest realizowany. Wstępnie zakładał, że zbudujemy 5 instalacji o łącznej mocy 200 kW z bankami energii, ponieważ pierwotnie w założeniach projektu nie było możliwości budowy instalacji prosumenckich (czyli takich, gdzie nadmiar energii sprzedaje się do sieci), jednak wraz ze zmianą zasad założono budowę 7 instalacji o łącznej mocy 200 kW. Instalacje te położone będą na terenie oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody, świetlicy w Marczowie, świetlicy w Strzyżowcu, Zespołu Szkół im. Św. Jadwigi we Wleniu, OKSiT we Wleniu i zbiorników wody we Wleniu.

Obecnie trwa procedura przetargowa, a wartość robót to około 1,1 mln zł. Koszt robót spadł po rezygnacji z banków energii. W najbliższym czasie planowane jest także spotkanie dla mieszkańców w sprawie budowy instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych - pojawił się nowy pomysł realizacji tej idei.

Równocześnie z powstaniem spółki Wleń Polski Solar Energetyka Odnawialna rozpoczęliśmy prace nad zmianą Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Wleń, w celu realizacji największego zadania, czyli budowy elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 10MW. Tereny pod budowę tej inwestycji udało się uzgodnić w Studium Zagospodarowania Przestrzennego i czekamy obecnie na zatwierdzenie Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Wleń. Po uzyskaniu gruntów, na których będą mogły być posadowione panele fotowoltaiczne przystąpimy do realizacji inwestycji.
Obecnie trwa kolejny etap certyfikowania Klastrów Energii Odnawialnej, w którym uczestniczymy.
Klaster Izerski tworzony jest przez gminy: Lwówek śląski, Lubomierz, Mirsk, Stara Kamienica oraz Wleń. Gmina Wleń jest koordynatorem klastra.


Poniższe zdjęcia przedstawiają lokalizacje naziemnych instalacji fotowoltaicznych.

Żródło: www.facebook.com/burmistrzwlenOpublikowano: 06 września 2018 13:03

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 532

Urząd Miasta i Gminy Wleń

| Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Przebudowa strony www Gminy Wleń i dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępniona na stronie internetowej: www.bip.wlen.pl informacją na temat przetwarzania przez Urząd Miasta i Gminy Wleń danych osobowych.