Co dalej z przystankiem autobusowym przy ul. Jana Pawła II?

przystanek autobusowy ul. Jana Pawła II (link otworzy duże zdjęcie)

13 czerwca 2018r. w Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki odbyło się spotkanie mieszkańców, na którym rozmawiano o przyszłości sieci przystanków autobusowych we Wleniu. Dyskusja ta była wywołana problemem ruchu ciężkich pojazdów ulicami Lipową, Pocztową i Jana Pawła II, który powoduje uszkadzanie budynków położonych przy tych drogach. Mieszkańcy obecni na spotkaniu wnioskowali o likwidację przystanku przy ORiO Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety i skierowania ruchu autobusów na obwodnicę.

Na spotkaniu nie pojawili się przeciwnicy takiego rozwiązania. Przy tym założeniu autobusy zajeżdżałyby na przystanek przy Dworcu PKP, następnie zawracały i jechały na obwodnicę, na przystanek przy ul. Jeleniogórskiej. W związku z tym od 1 lipca do 31 września br. przystanek ten będzie wyłączony z eksploatacji (taki projekt uchwały skierowałem do Rady Miasta i Gminy Wleń na sesję 28 czerwca) oczywiście jeśli Rada przyjmie tą uchwałę.

Wyłączenie czasowe ma na celu sprawdzenie, czy jest to właściwa decyzja. Jeśli taka organizacja ruchu sprawdzi się, przystanek ten zostanie zlikwidowany co wyeliminuje ruch ciężkich pojazdów z zabytkowej części Wlenia.

Artur Zych
Burmistrz Miasta i Gminy Wleń

Opublikowano: 22 czerwca 2018 13:48

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 703

Urząd Miasta i Gminy Wleń

| Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Przebudowa strony www Gminy Wleń i dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępniona na stronie internetowej: www.bip.wlen.pl informacją na temat przetwarzania przez Urząd Miasta i Gminy Wleń danych osobowych.