Niemal 8 mln zł. dla Gminy Wleń na rewitalizację zabytkowego centrum Wlenia

podpisanie umowy (link otworzy duże zdjęcie)

Mieszkańcy Wlenia już w przyszłym roku będą mogli przespacerować się po nowo wyremontowanym rynku swojego miasta.

Dnia 13 czerwca 2018r. Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski oraz Burmistrz Miasta i Gminy Wleń Artur Zych podpisali umowę na dofinansowanie przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego kwotą 7,684 mln zł projektu: Rewitalizacja Przestrzeni Publicznej Zabytkowego Centrum Wlenia. Wkład własny Gminy Wleń wyniesie jedynie 404 tys zł i stanowić będzie 5% całkowitej wartości projektu.

W ramach projektu zostaną wykonane prace: wymiana nawierzchni rynku, uporządkowanie zieleni, remont fontanny i pomnika „Gołębiarki”, przebudowa sieci wodociągowej oraz elektrycznej. Na rynku pojawią się również elementy małej architektury.

Ponadto, projekt zakłada stworzenie Klubu Integracji Społecznej w budynku przy ulicy Kościuszki 1a, Centrum Aktywności Społecznej w dawnym kościele ewangelickim. Natomiast w budynku przy ulicy Św. Jadwigi 1 powstanie Punkt Informacji Turystycznej oraz Centrum Lokalnych Organizacji Pozarządowych. Wszystkie miejsca zostaną dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Podpisanie umowy umożliwia rozpoczęcie procedury przetargowej.

 

Tekst:
fb/Marszałek Województwa Dolnośląskiego
fb/Burmistrz Miasta i Gminy Wleń

Zdjęcie:
fb/Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Opublikowano: 14 czerwca 2018 08:39

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 785

Urząd Miasta i Gminy Wleń

| Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Przebudowa strony www Gminy Wleń i dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępniona na stronie internetowej: www.bip.wlen.pl informacją na temat przetwarzania przez Urząd Miasta i Gminy Wleń danych osobowych.