Pierwsze rozwiązania mające na celu przeciwdziałanie skutkom suszy zostały wypracowane

f571a0a758cb78c8fb34ba831efa39d8_—_kopia.jpg

Dnia 13 września 2016 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Wleń z inicjatywy Burmistrza Artura Zycha odbyło się spotkanie samorządowców z gmin dotkniętych problemem suszy, która miała miejsce w 2015 r.  Rozmowy dot. problemu wodociągowania i kanalizowania miejscowości oraz wypracowania wspólnej koncepcji działań zmierzających do zapewnienia mieszkańcom gmin dostępu do wody w sytuacjach kiedy wysychają studnie. Samorządowcy chcieli, by problem naszych niewielkich miejscowości został zauważony i by gminy dostały szanse racjonalnego rozwiązania.

W dniu 11 kwietnia 2018r. odbyło się kolejne spotkanie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu poświęcone problemom suszy. W inicjatywę zaangażowana jest grupa wójtów i burmistrzów: Jarosław Wroński Burmistrz Miasta i Gminy Bolków, Mirosław Markiewicz Burmistrz Miasta i Gminy Leśna, Wiesław Ziółkowski Burmistrz Miasta i Gminy Lubomierz, Mirosław Brzozowski Wójt Gminy Męcinka, Andrzej Jasiński Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk, Zofia Światek Wójt Gminy Stara Kamienica, Paweł Gancarz Wójt Gminy Stoszowice, Stanisław Longawa Wójt Gminy Kłodzko oraz Artur Zych Burmistrz Miasta i Gminy Wleń - koordynator tych działań.

Dotychczasowe rozmowy toczyły się  również w wielu instytucjach m. in: Ministerstwie Środowiska oraz Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Spotykano się z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego oraz Wojewodą Dolnośląskim. Pierwszy efekt tych działań to uzyskanie potwierdzenia Ministerstwa Administracji, że za klęskę można uznać zjawisko bardzo lokalne, czyli suszę obejmującą nawet jedną miejscowość. To bardzo ważny krok, ponieważ stan klęski żywiołowej ogłaszano w przypadku suszy tylko wtedy, gdy obejmowała duży obszar. Teraz pieniądze klęskowe mogą spłynąć w przypadku lokalnych problemów.

Obecnie WFOŚiGW we Wrocławiu przedstawił propozycję dwóch projektów wspierających gminy objęte suszą. Pierwszy, mniejszy na kwotę 10 mln zł z dofinansowaniem na poziomie 60% dotyczy budowy ujęć wody, drobnej infrastruktury wodociągowej. Drugi, dużo większy program, na kwotę 50 mln zł z dofinansowaniem 25%, ale całe zadanie może być zrealizowane z pożyczki w 100% rozłożonej nawet na 25 lat. Tych programów nie byłoby gdyby nie zaangażowanie Wojewody Dolnośląskiego Pawła Hreniaka, oraz Prezesa WFOŚiGW we Wrocławiu Łukasza Kasztelanowicza. Obu Panom serdecznie dziękujemy w imieniu mieszkańców naszych gmin i własnym.

źródło: Burmistrz Miasta i Gminy Wleń

Opublikowano: 12 kwietnia 2018 15:37

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 356

Urząd Miasta i Gminy Wleń

| Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Przebudowa strony www Gminy Wleń i dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępniona na stronie internetowej: www.bip.wlen.pl informacją na temat przetwarzania przez Urząd Miasta i Gminy Wleń danych osobowych.