Wleń miastem organów?

Wielu z ludzi mieszkających od lat we Wleniu nie zdaje sobie zapewne sprawy z tego, że w XVIII wieku na terenie miasta funkcjonował warsztat jednego z najsłynniejszych rodów organmistrzowskich Dolnego Śląska – rodu Meinertów.  Organy budowane przez członków tej znakomitej rodziny wypełniały swym brzmieniem większość kościołów protestanckich usytuowanych w Kotlinie Jeleniogórskiej, i choć były to głównie instrumenty średniej wielkości zawsze odznaczały się doskonałym brzmieniem oraz wysoką jakością techniczną
i estetyczną. Meinertowie wykształcili bowiem swoisty styl widoczny zarówno w kompozycji prospektów (czyli reprezentacyjnych fasad organów) –przyczyniając się w znacznym stopniu do rozwoju tzw. śląskiego typu prospektu - jak i w dyspozycjach swych instrumentów (czyli doborze głosów, strukturze brzmieniowej).  

Protoplastą rodu był pochodzący z okolic Głogowa młynarz (budowniczy młynów) – Friedrich Meinert, jednak jego potomkowie trudniący się budową organów osiedli we Wleniu gdzie działali do połowy XIX wieku. Wiadomości dotyczące biografii jak i dokumentacja działalności warsztatów poszczególnych członków tego bardzo rozgałęzionego rodu nastręcza pewne trudności. W wyniku wojen napoleońskich, Wleń został prawie doszczętnie spalony w 1813 roku, a archiwum kościoła ewangelicko-augsburskiego zawierające dokumenty z tego obszaru po II wojnie światowej uległo rozproszeniu, znajdując się ponadto częściowo w rękach prywatnych, co znacznie utrudnia dostęp do niego. Mimo to odnalezione materiały archiwalne pozwoliły określić bliżej działalność 8 członów rodziny trudniących się sztuką organmistrzowską, na którą składają się:

- budowa  34 instrumentów (w tym m.in. w Kościele Ewangelickim we Wleniu)

- rozbudowy i przebudowy 9 organów

- remonty 11 instrumentów

Dostępny archiwalny materiał ikonograficzny pozwala przypuszczać ponadto autorstwo Meinertów w przypadku ok. 12 instrumentów. Niezależnie od rodzaju wykonywanych prac Meinertowie odznaczali się sumiennością i profesjonalnym podejściem przynosząc chlubę nie tylko własnemu warsztatowi ale również miastu. Warto więc wydobyć ich z mroków niepamięci i przywrócić godne miejsce w historii Wlenia.

W czerwcu bieżącego roku podczas Dni Wlenia zapraszam serdecznie na wystawę fotograficzną i wykład poświęcony życiu i twórczości Meinertów podczas którego będzie można nie tylko poznać bliżej historię rodu ale również zapoznać się z zachowanymi i niezachowanymi instrumentami oraz prospektami  pochodzącymi z warsztatu mistrzów. 

                                                                                                                                                              Dr Małgorzata Zuchowicz


rysunek_1.png

rysunek_2.png

Opublikowano: 06 kwietnia 2018 10:15

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 674

Urząd Miasta i Gminy Wleń

| Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Przebudowa strony www Gminy Wleń i dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępniona na stronie internetowej: www.bip.wlen.pl informacją na temat przetwarzania przez Urząd Miasta i Gminy Wleń danych osobowych.