Ważne wydarzenia organizacyjno-ekonomiczne oraz inwestycje w Wielospecjalistycznym Szpitalu -SPZOZ w Zgorzelcu

WS-SPZOZ Zgorzelec (link otworzy duże zdjęcie)

Sieć szpitali
Od 1 października funkcjonować zaczęła Sieć Szpitali. WS- SPZOZ znalazł się w grupie szpitali 2 stopnia, jako jeden z czterech (na 22) szpitali powiatowych w województwie. Na dzień dzisiejszy wszystkie oddziały szpitalne zostały zakontraktowane.

Wyznaczenie ryczałtu - na poziomie realizacji w roku 2015 profili zakwalifikowanych (pomniejszona o wartość świadczeń kontraktowanych odrębnie) oraz AOS (ambulatoryjna opieka specjalistyczna). W ramach ryczałtu rozliczane są: profile szpitalne i kwalifikujące oraz dodatkowe, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie (np. zaćmy, endoprotezoplastyka, programy lekowe, chemioterapia).

Uruchomienie Dziennego Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej
W WS- SPZOZ 1 października uruchomiony został specjalistyczny Dzienny Oddział Rehabilitacyjny dla pacjentów po zawałach, zabiegach kardiologicznych i innych incydentach OZW (ostre zespoły wieńcowe). Opiekę w oddziale znajdują pacjenci bezpośrednio po leczeniu kardiologicznym co pozwala na szybki powrót do zdrowia i sprawności.

Każdy pacjent traktowany jest w sposób indywidualny i na jego potrzeby i możliwości dobierany jest odpowiedni zestaw ćwiczeń połączonych z nauką prawidłowego oddychania. Pacjenci nie są hospitalizowani, uczestniczą tylko w zajęciach w godzinach od 8:00 do 16:00. Miesięcznie na oddziale mogą być rehabilitowane łącznie 24 osoby.

Uruchomienie Stacjonarnego Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej
WS- SPZOZ uzyskał zgodę na uruchomienie Stacjonarnego Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej, w którego zakresie świadczone będą usługi rehabilitacji kardiologicznej dla pacjentów z pobytem na oddziale.

Zakup aparatu RTG z ramieniem C w ramach ministerialnego programu POLKARD
W dniu 6 listopada została zawarta umowa między Ministerstwem Zdrowia, a WS- SPZOZ w Zgorzelcu dotycząca zadania „Wyposażenie/doposażenie w mobilne aparaty rtg z ramieniem C wysokiej klasy do procedur wewnątrznaczyniowych oddziałów kardiologii w roku 2017" w ramach programu polityki zdrowotnej pn. „Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo- Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020". Ramię C wykorzystywane będzie na bloku operacyjnym do wszczepiania rozruszników.
W sytuacji awarii angiografu może być także używane do wykonywania zabiegów koronarografii i angioplastyki.

Modernizacja SOR etap II prace budowlane  - czas realizacji projektu od 1.09.2017 - 1.09.2018
WS- SPZOZ w Zgorzelcu uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko na dodatkowe zadanie związane z poprawą efektywności systemu opieki zdrowotnej poprzez podniesienie standardu usług medycznych świadczonych w zakresie ratownictwa medycznego przez Szpitalny Oddział Ratunkowy. Realizacja projektu to rozbudowa SOR-u o 276 m2.

Prace budowlane polegać będą na wykonaniu dobudowy od strony frontowej głównego budynku szpitala, parterowego budynku o kształcie prostokąta o wymiarach 18,5m x 13m. Budynek będzie jednokondygnacyjny z dachem płaskim i bez podpiwniczenia. Budynek będzie przylegał dłuższym bokiem do istniejącego budynku SOR. Ze względu na konieczność szybkiej realizacji inwestycji zakłada się, aby projektowane budynki były wykonane w systemie modułowym. Obiekt będzie składał się z 5 modułów o szerokości 360 cm i długości 12m. W ramach inwestycji przewiduje się również wykonanie wentylacji mechanicznej i ogrzewania istniejącego podjazdu dla karetek oraz wymianę 4 bram wjazdowych.

Tekst i zdjęcia: WS-SPZOZ Zgorzelec

Opublikowano: 16 listopada 2017 16:34

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 707

Urząd Miasta i Gminy Wleń

| Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Przebudowa strony www Gminy Wleń i dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępniona na stronie internetowej: www.bip.wlen.pl informacją na temat przetwarzania przez Urząd Miasta i Gminy Wleń danych osobowych.