Ruiny Zamku Lenno i okolice

Miejscowość Wleń po raz pierwszy pojawia się w dokumentach pisanych w bulli z 1155 r., natomiast początki zamku to prawdopodobnie lata po 1163 r., kiedy to z wygnania powracają synowie księcia Władysława II. Jeśli hipoteza ta okazałaby się prawdziwa, oznaczałoby to, iż Zamek Wleń jest najstarszym założeniem zamkowym w Polsce.
Pierwotnie zamek był siedzibą kasztelanii, jednak Piastowie wykorzystywali go również jako więzienie. Po podziale dzielnicowym Polski zamek stał się własnością świdnicko-jaworskiej linii Piastów, a po jej wygaśnięciu przeszedł w ręce rodów rycerskich. W 1567 r. warownia została przebudowana na renesansową rezydencję przez Sebastiana von Zeydlitz-Neukirch, jednak nie straciła swojego obronnego charakteru.
O ile zamek nie został zdobyty w czasie wojen husyckich, to w czasie wojny trzydziestoletniej szczęście go opuściło - w 1646 r. został wysadzony w powietrze z rozkazu cesarskiego marszałka Montecuculi. Odtąd zamek popadał w ruinę, którą pozostaje do dziś. Inwestycje poczynione w ostatnich latach miały na celu zabezpieczenie murów oraz przystosowanie zamku do ruchu turystycznego.

Urząd Miasta i Gminy Wleń

| Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Przebudowa strony www Gminy Wleń i dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępniona na stronie internetowej: www.bip.wlen.pl informacją na temat przetwarzania przez Urząd Miasta i Gminy Wleń danych osobowych.