Niezbędne załączniki:

 

-   Regulamin projektu

-   Informacja o projekcie

 

 

 

Zajęcia w ramach projektu
„Nowy zawód  - lepsze jutro!”

RPDS.09.01.0-02-0033/18
Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne. Działanie 9.1 Aktywna integracja. Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne

 

Kurs: Magazynier z obsługą wózka jezdniowego

                   


Kurs: Prawo jazdy kat. B

                     

Urząd Miasta i Gminy Wleń

| Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Przebudowa strony www Gminy Wleń i dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępniona na stronie internetowej: www.bip.wlen.pl informacją na temat przetwarzania przez Urząd Miasta i Gminy Wleń danych osobowych.