Opłaty za odbiór śmieci:

segregowane:
16 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

niesegregowane:
32 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

stawki obowiązują od 01.06.2019r.

Opłata za wodę i ścieki:

woda: 4,60zł brutto za 1m3
ścieki: 6,05zł brutto za 1m3

Opłata transportowa:

Uchwała nr 6/II/18 z dnia 27 listopada 2018r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
>KLIKNIJ I ZOBACZ<

Opłata za posiadanie psa:

Uchwała nr 7/II/2018 Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 27 listopada 2018r. w sprawie opłaty od posiadania psów >KLIKNIJ I ZOBACZ<
Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala się w wysokości 50,00 zł za każdego psa poza wyjątkami określonymi w ww. uchwale.

Opłata targowa:

>KLIKNIJ I ZOBACZ<

Opłaty związane z korzystaniem z cmentarzy komunalnych:

Szczegółowy wykaz opłat dostępny jest w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy we Wleniu
Regulamin cmentarzy komunalnych >KLIKNIJ I ZOBACZ<

Opłata za zajęcie pasa drogowego:

  Uchwała - zajęcie pasa drogowego

Opłaty skarbowe:

Wysokość opłat skarbowych reguluje ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
>KLIKNIJ I ZOBACZ<

Pozostałe SPRAWY, które załatwisz w Urzędzie Miasta i Gminy we Wleniu.
>Kliknij i znajdź sprawę, która Cię interesuje<


Nr konta dochodowego Urzędu Miasta i Gminy Wleń (z wyłączeniem opłat za odbiór odpadów)
80 8384 1019 0000 0228 2000 0001

dla przelewów zza granicy:

PL80 8384 1019 0000 0228 2000 0001
SWIFT/BIC: GBWCPLPP

Urząd Miasta i Gminy Wleń

| Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Przebudowa strony www Gminy Wleń i dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępniona na stronie internetowej: www.bip.wlen.pl informacją na temat przetwarzania przez Urząd Miasta i Gminy Wleń danych osobowych.