jaz_7538_kopiajpg [300x488]Na wieży Urzędu Miasta i Gminy we Wleniu działa system głośnikowy, który codziennie, w samo południe, gra hejnał Wlenia, autorstwa kompozytora Leszka Wisłockiego. System ten jest także narzędziem do przekazywania komunikatów w przypadku sytuacji kryzysowych i wykorzystywany jest z okazji różnych imprez i wydarzeń lokalnych. Zamontowane głośniki tubowe będą są w pełni odporne na działanie warunków atmosferycznych a melodia jest inicjowana automatycznie.


 

 

Historia hejnału wleńskiego

W latach 1980 – 1985 szkoła we Wleniu nawiązała kontakt z Dolnośląskim Towarzystwem Muzycznym i w wyniku tego porozumienia w szkole odbywały się comiesięczne audycje muzyczne, podczas których uczniowie poznawali historię muzyki, rodzaje muzyki, budowę instrumentów muzycznych i słuchali utwory muzyczne wykonywane przez artystów Filharmonii Wrocławskiej. Częstym gościem (prowadzącym audycje i wykonującym utwory muzyczne na pianinie) był Leszek Wisłocki. To w kuluarowych rozmowach ówczesnego dyrektora szkoły Stanisława Segieta i nauczyciela muzyki Jana Grudzińskiego z prof. Wisłockim ustalono, że kompozytor napisze hejnał dla miasta Wleń. Nuty tego hejnału zostały namalowane nad sceną w auli starej szkoły i zapisane w dokumentach szkolnych.

Leszek Wisłocki,ur. 15 grudnia 1931 w Chorzowie. Gry na fortepianie uczył się w Szkole Muzycznej im. S. Moniuszki w Jeleniej Górze, a następnie w Średniej Szkole Muzycznej im. M. Karłowicza w Katowicach. Edukację muzyczną kontynuował w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej we Wrocławiu, gdzie uzyskał dyplom Wydziału Instrumentalnego w klasie fortepianu oraz dyplom w zakresie kompozycji. Ukończył również studia dyrygentury. Jest autorem ponad 130 kompozycji, które były wielokrotnie prezentowane na rozmaitych festiwalach. Ważne miejsce w twórczości kompozytora zajmują utwory dedykowane papieżowi Janowi Pawłowi II. Jego muzyka została wykonana podczas 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego we Wrocławiu, w obecności Papieża Polaka. Jako pedagog związany był z Państwową Średnią Szkołą Muzyczną we Wrocławiu. Następnie prowadził klasę kompozycji we wrocławskiej Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej. Pełnił także funkcje prodziekana i dziekana. Od 2001 roku jest profesorem emerytowanym we wrocławskiej uczelni. Zasiadał w jury konkursów kompozytorskich, fortepianowych, muzyki kameralnej. Za swoją działalność artystyczną otrzymał nagrodę Ministra Kultury i Sztuki III stopnia Nagrodę Miasta Wrocławia. Uhonorowany Srebrnymi Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Polonia Restituta, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, Złotą Odznaka Zasłużony dla Województwa Wrocławskiego i Miasta Wrocławia.

źródło: Biuletyn Gminy Wleń nr 3(7) 2017, www.polmic.pl

 

Urząd Miasta i Gminy Wleń

| Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Przebudowa strony www Gminy Wleń i dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępniona na stronie internetowej: www.bip.wlen.pl informacją na temat przetwarzania przez Urząd Miasta i Gminy Wleń danych osobowych.