W dniach 25-26 maja br. delegacja z Wlenia gościła w Urząd Miejski Gminy Łobżenica. Celem odwiedzin było nawiązanie wymiany młodzieży szkolnej oraz współpracy między lokalnymi ośrodkami kultury. Łobżenica zlokalizowana jest w powiecie pilskim na Pojezierzu Krajeńskim. Wkoło gminy roztaczają się jeziora wraz z ośrodkami wypoczynkowymi. Zamysłem burmistrza Artura Zycha wleńska młodzież z Zespołu Szkół im. św. Jadwigi Śląskiej mogłaby wypoczywać w otoczeniu jezior zaś młodzież szkolna z Łobżenicy przyjeżdżała by do nas w góry.

Partnerstwo gmin i miast jest świetną okazją do wymiany doświadczeń, tworzenia możliwości promocji oraz podejmowania wspólnych inicjatyw m. in. w obszarze kultury, edukacji, sportu i turystyki ale nie tylko. Podczas spotkania burmistrzowie oraz przewodniczący Rad podpisali list intencyjny, który jest początkiem dialogu oraz szansą podjęcia w przyszłości, bliższej współpracy. Burmistrz Artur Zych na spotkaniu z radnymi zaprezentował Gmina Wleń oraz jej walory turystyczne. Delegacja wysłuchała również koncertu zorganizowanego przez młodzież i pracowników Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łobżenicy. Ciekawostką jest fakt, że Łobżenica od Wlenia jest młodsza dokładnie o 100 lat.

Wleń reprezentowali: dyrektor OKSiT Wleń Anna Komsta, burmistrz Miasta i Gminy Wleń Artur Zych, zastępca przewodniczącej Rady Miasta i Gminy Wleń Zbigniew Berdzik oraz dyrektor ZS im. św. Jadwigi Śląskiej Wiesław Gierczyk wraz z młodzieżą gimnazjalną.

Burmistrzowi Gminy Łobżenica Panu Piotrowi Łososiowi oraz wszystkim Gospodarzom dziękujemy za miłe przyjęcie oraz merytoryczne spotkania.

wizyta u burmistrza Łobżenicy Piotra Łososia

wizyta w domu kultury w Łobżenicy

Łobżenica na mapie Polski

16 czerwca podczas Jarmarku Średniowiecznego Gołębiarki 2018, reprezentanci Gminy Wleń i Gminy Łobżenica podpisali porozumienie o współpracy partnerskiej. Współpraca służyć ma rozwojowi wielopłaszczyznowych i wzajemnie korzystnych stosunków  w dziedzinach: społeczno-kulturalnych, edukacji, sporu, turystyki, promocji gospodarczej i biznesowej, a także współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie obu gmin. Celem podpisanego porozumienia jest również wymiana doświadczeń samorządowych. Gminy Partnerskie zobowiązały się do poszukiwania płaszczyzn współpracy i wzajemnego rozwoju, poprzez udział i realizację programów oraz projektów wymagających partnerstwa.

Współpraca między gminami już trwa i objawia się przede wszystkim w wymianie młodzieży szkolnej i wspieraniu inicjatyw kulturalnych. Podczas Jarmarku Średniowiecznego Gołębiarki 2018 we Wleniu Gmina Łobżenica zaprezentowała swój program wokalno-taneczny.

Porozumienie podpisali ze strony Gminy Łobżenica:
Piotr Łosoś – Burmistrz Łobżenicy,
Antoni Kapeja – Przewodniczący Rady Miejskiej w Łobżenicy

Ze strony Gminy Wleń:
Artur Zych – Burmistrz Miasta i Gminy Wleń oraz
Katarzyna Kotołowska – Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Wleń


Urząd Miasta i Gminy Wleń

| Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Przebudowa strony www Gminy Wleń i dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępniona na stronie internetowej: www.bip.wlen.pl informacją na temat przetwarzania przez Urząd Miasta i Gminy Wleń danych osobowych.