W Urzędzie Miasta i Gminy Wleń funkcjonuje Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych, który znajduje się w pokoju nr 13 (naprzeciwko kasy, I piętro).

      Profil Zaufany jest to cyfrowa metoda potwierdzenia tożsamości obywatela podczas załatwiania urzędowych spraw drogą elektroniczną bez konieczności obecności w urzędzie. Aby utworzyć Profil Zaufany należy wejść na stronę internetową www.epuap.gov.pl, zarejestrować nowe konto - wypełnić wniosek o założenie Profilu Zaufanego, znaleźć najbliższy urząd potwierdzający Profile Zaufane i do wybranego urzędu wysłać elektroniczny wniosek o potwierdzenie profilu. Aby ostatecznie potwierdzić swój profil zaufany, należy udać się wraz z dokumentem tożsamości do wybranego urzędu celem stwierdzenia zgodności wpisanych wcześniej danych osobowych.

szyld Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych

Obszary zastosowania

Udostępnianie podstawowych usług publicznych. ePUAP jako wspólna infrastruktura wykorzystywana przez Instytucje Publiczne do udostępniania własnych usług.

Usługa tzw. pisma ogólnego. Dostępna na ePUAP usługa umożliwiająca skierowanie pisma do dowolnego urzędu, który posiada konto na ePUAP w każdej sprawie, w której nie jest wymagany wzór dokumentu.

Zintegrowany dostęp do elektronicznych usług publicznych. ePUAP jako wspólna infrastruktura dla zintegrowanego („odmiejscowionego”), ujednoliconego, zagregowanego dostępu do wykorzystywanych elektronicznych usług publicznych.

Centralne repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych. ePUAP jako repozytorium standardowych wzorów dokumentów (formularzy) elektronicznych stosowanych w procedurach administracyjnych. 

Portal interoperacyjności. ePUAP jako narzędzie pracy grupowej dla „organizacji interoperacyjności” pomiędzy systemami teleinformatycznymi Państwa.

 

Założenia

•zachowanie jawności, otwartości oraz neutralności technologicznej interfejsów systemów teleinformatycznych;

•dążenie do jak największej standaryzacji formatów danych wymienianych pomiędzy instytucjami publicznymi a usługobiorcami oraz pomiędzy samymi instytucjami publicznymi;

•jednolity dostęp do usług (elektronicznych) bez ponoszenia znaczących kosztów.

źródło: http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/pomoc

ePUAP logo Schemat jak uzyskać Profil Zaufany

Schemat zakładania konta na ePUAP

Urząd Miasta i Gminy Wleń

| Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Przebudowa strony www Gminy Wleń i dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępniona na stronie internetowej: www.bip.wlen.pl informacją na temat przetwarzania przez Urząd Miasta i Gminy Wleń danych osobowych.