Ogłoszenie naboru wniosków na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej Miasta i Gminy Wleń w 2020 r.

  ZARZĄDZENIE NR 0050.18.2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WLEŃ z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników naboru wniosków na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej na terenie Miasta i Gminy Wleń w 2020 r.

  Zarządzenie Nr 0050.2.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej Miasta i Gminy Wleń w 2020 r.

  Formularz wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Ogłoszenie  wyników II naboru wniosków na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej Miasta i Gminy Wleń w 2019 r.

  Zarządzenie Nr 0050.38.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników II naboru wniosków na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej na terenie Miasta i Gminy Wleń w 2019 r.

Ogłoszenie  II naboru wniosków na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej Miasta i Gminy Wleń w 2019 r.

  Ogłoszenie naboru wniosków na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej Miasta i Gminy Wleń w 2019 r.

  Formularz wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Ogłoszenie naboru wniosków na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej Miasta i Gminy Wleń w 2019 r.

  Zarządzenie Nr 0050.18.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników naboru wniosków na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej na terenie Miasta i Gminy Wleń w 2019 r.

Ogłoszenie naboru wniosków na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej Miasta i Gminy Wleń w 2019 r.

  Zarządzenie Nr 0050.09.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej Miasta i Gminy Wleń w 2019 r.

  Formularz wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Ogłoszenie wyników II naboru wniosków na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej Miasta i Gminy Wleń w 2018 r.II naboru wniosków na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej Miasta i Gminy Wleń w 2018 r.

  ZARZĄDZENIE NR 0050.90.2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WLEŃ z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników naboru wniosków na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej na terenie Miasta i Gminy Wleń w 2018 r.

Ogłoszenie II naboru wniosków na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej Miasta i Gminy Wleń w 2018 r.

  Zarządzenie Nr 0050.78.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z dnia 4 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej Miasta i Gminy Wleń w 2018 r.

   Formularz wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Ogłoszenie wyników naboru wniosków na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej Miasta i Gminy Wleń  w 2018 r.

  ZARZĄDZENIE NR 0050.43.2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WLEŃ z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników naboru wniosków na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej na terenie Miasta i Gminy Wleń w 2018 r.

Ogłoszenie naboru wniosków na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej Miasta i Gminy Wleń w 2018 r.

  ZarządzenieNR 0050.30.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej Miasta i Gminy Wleń w 2018 r.

  Formularz wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Ogłoszenie wyników trzeciego naboru wniosków na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej Miasta i Gminy Wleń w 2017 r.

  ZARZĄDZENIE NR 0050.74.2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WLEŃ z dnia 1 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników naboru wniosków na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej na terenie Miasta i Gminy Wleń w 2017 r.

Ogłoszenie trzeciego naboru wniosków na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej Miasta i Gminy Wleń w 2017 r.

  ZARZĄDZENIE NR 0050.64.2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WLEŃ z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej Miasta i Gminy Wleń w 2017 r.

  Formularz wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Ogłoszenie wyników drugiego naboru wniosków na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej Miasta i Gminy Wleń w 2017 r.

  ZARZĄDZENIE NR 0050.55.2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WLEŃ z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników naboru wniosków na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej na terenie Miasta i Gminy Wleń w 2017 r.


Ogłoszenie drugiego naboru wniosków na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej Miasta i Gminy Wleń w 2017 r.


  Zarządzenie Nr 0050.49.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.46.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Wleń w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej Miasta i Gminy Wleń w 2017r.

  Zarządzenie Nr 0050.46.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej Miasta i Gminy Wleń w 2017 r.

  Formularz wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej


Ogłoszenie wyników naboru wniosków na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej Miasta i Gminy Wleń w 2017 r.

  Zarządzenie Nr 0050.42.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników naboru wniosków na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej na terenie Miasta i Gminy Wleń w 2017 r.

Ogłoszenie naboru wniosków na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej Miasta i Gminy Wleń w 2017 r.

  ZARZĄDZENIE NR 0050.33.2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WLEŃ z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej Miasta i Gminy Wleń w 2017 r.

  Formularz wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej


  Zarządzenie NR 0050.86.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z dnia 20 października 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.85.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z dnia 10 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników trzeciego naboru wniosków na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej na terenie Miasta i Gminy Wleń w 2016 r.

  Zarządzenie NR 0050.85.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z dnia 10 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników trzeciego naboru wniosków na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej na terenie Miasta i Gminy Wleń w 2016 r.

Ogłoszenie trzeciego naboru wniosków na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej Miasta i Gminy Wleń w 2016 r.

  Zarządzenie Nr 0050.81.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Wleń w sprawie ogłoszenia trzeciego naboru wniosków na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej Miasta i Gminy Wleń w 2016 r.

  Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

W ramach drugiego naboru wniosków na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej Miasta i Gminy Wleń w 2016 r. nie wpłynął żaden wniosek.

Ogłoszenie drugiego naboru wniosków na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej Miasta i Gminy Wleń w 2016 r.

  Zarządzenie nr 0050.70.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z dnia 6 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia drugiego naboru wniosków na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej Miasta i Gminy Wleń w 2016 r.

  Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Ogłoszenie wyników naboru wniosków na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej na terenie Miasta i Gminy Wleń w 2016 r.

   Zarządzenie Nr 0050.66.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Wleń dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników naboru wniosków na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej na terenie Miasta i Gminy Wleń w 2016 r.


Drodzy Mieszkańcy Miasta i Gminy Wleń

Zachęcamy Państwa do współpracy z samorządem lokalnym poprzez realizowanie zadań publicznych w ramach tzw. inicjatywy lokalnej. W tym roku chcemy przeznaczyć 20 000 zł na realizację najważniejszych inicjatyw lokalnych wskazanych przez Mieszkańców Miasta i Gminy Wleń bezpośrednio, lub za pośrednictwem organizacji pozarządowych, lub podmiotów wymienionych  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, mających siedzibę na terenie naszej gminy.


  Zarządzenie nr 0050.49.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej Miasta i Gminy Wleń w 2016 r.

  Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej


Urząd Miasta i Gminy Wleń

| Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Przebudowa strony www Gminy Wleń i dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępniona na stronie internetowej: www.bip.wlen.pl informacją na temat przetwarzania przez Urząd Miasta i Gminy Wleń danych osobowych.