Otwarte konkursy ofert 2019

Zarządzenie nr 0050. 15. 2019 Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe zadań gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Miasta i Gminy Wleń w 2019 r.

Zarządzenie Nr 0050.03.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe zadań gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.03.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z dnia 24 stycznia 2019 r.

Formularz oferty

Instrukcja wypełnienia fomularza oferty

Otwarte konkursy ofert 2018

Zarządzenie nr 0050. 25. 2018 Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe zadań gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Miasta i Gminy Wleń w 2018 r.

Zarządzenie Nr 0050.08.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe zadań gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.08.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z dnia 25 stycznia 2018 r.

Formularz oferty

Instrukcja wypełnienia fomularza oferty

 

Otwarte konkursy ofert 2017

  Zarządzenie nr 0050. 27. 2017 Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe zadań gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Miasta i Gminy Wleń w 2017 r.

  Zarządzenie Nr 0050.1.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe zadań gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 r.

  Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.1. 2017 Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z dnia 17 stycznia 2017 r.

  Formularz oferty

  Instrukcja wypełnienia fomularza oferty

 

 

Otwarte konkursy ofert 2016

załączniki do pobrania:

Zarządzenie nr 0050. 23. 2016 Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe zadań gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Miasta i Gminy Wleń w 2016 r. poprzez zagospodarowanie czasu wolnego dzieci
i młodzieży.

Zarządzenie Nr 0050. 13. 2016 Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe zadań gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 r. poprzez zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.13.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z dnia 23 lutego 2016 r.

Oświadczenie

Oświadczenie

Wzór oferty

 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe zadań gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Miasta i Gminy Wleń w 2016 r.

Zarządzenie Nr 0050.2.2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.2.2016 - Ogłoszenie

Oświadczenie

Oświadczenie

Wzór oferty

Urząd Miasta i Gminy Wleń

| Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Przebudowa strony www Gminy Wleń i dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępniona na stronie internetowej: www.bip.wlen.pl informacją na temat przetwarzania przez Urząd Miasta i Gminy Wleń danych osobowych.