KLECZA

Wieś położona na terenach wulkanicznych na Szlaku Zamków Piastowskich. Niegdyś przynależna do kasztelani wleńskiej. W średniowieczu wydobywano tu złoto, a po wojnie uran, do dziś zachowało się kilka sztolni i kamieniołomów. W najwyżej położonym wyrobisku można zaobserwować unikalną oddzielność słupową bazaltu, gdzie słupy o średnicy do 30 cm. ustawione prostopadle do powierzchni stygnięcia lawy układają się na kształt gałęzi świerka, obiekt już w okresie przedwojennym objęty był ochroną a od 1990r. ponownie zakwalifikowany jako Pomnik Przyrody Nieożywionej. Zaobserwować można również gatunki flory objęte całkowitą ochroną jak „naparstnica zwyczajna” i „gnieźnik leśny”. Warto również zobaczyć stojący przy drodze do Radomic Krzyż Pokutny z rytem noża oraz znajdujący się przy drodze do Łupek stary, zniszczony niemiecki cmentarz.
Wieś o powierzchni ok. 2,9 km2. i licząca nieco ponad 30 gospodarstw znajduje się obecnie w granicach Parku Krajobrazowego Doliny Bobru góruje nad nią punkt widokowy „Gniazdo” (445mnpm) i „Góra Wietrznik” (482mnpm). Warunki terenowo- krajobrazowe wręcz zachęcają do wycieczek pieszych, rowerowych i konnych, a zimą do narciarstwa biegowego.
 

 

tekst i fot. dr.marek@wp.pl

Sołtys: Tadeusz Wróbel
Adres: Klecza , 59- 610 Wleń
nr tel: 530685209

Urząd Miasta i Gminy Wleń

| Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Przebudowa strony www Gminy Wleń i dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępniona na stronie internetowej: www.bip.wlen.pl informacją na temat przetwarzania przez Urząd Miasta i Gminy Wleń danych osobowych.