Opłata od posiadania psów

Opłatę pobiera się od osób fizycznych posiadających psy.

Urząd Miasta i Gminy we Wleniu
Plac Bohaterów Nysy 7
59-610 Wleń

Referat Planowania i Finansów – pok. nr 14
tel. 757136079
fax. 757137050
e-mail: podatki@wlen.pl
w godzinach: poniedziałek: 8.00-17.00
wtorek-czwartek: 7.30-15.30
piątek: 7.30-14.30

Stawka roczna opłaty od posiadania psów wynosi 50,00zł za każdego psa.

Posiadacze psów zobowiązani są dokonać wpłaty opłaty od posiadania psów bez wezwania do 15 maja każdego roku lub w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

  • Uchwała Nr 231/XXXVI/17 Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 26.10.2017r. w sprawie opłaty od posiadania psów.
  • Ustawa z dnia 12.01.1991 o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1785 ze zm.)

Od decyzji ustalającej wysokość opłaty na dany rok służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze, które należy wnieść w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu wydającego decyzję, czyli Burmistrza Miasta i Gminy Wleń.

Kategorie:

Referat Budżetu i Finansów

Urząd Miasta i Gminy Wleń

| Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Przebudowa strony www Gminy Wleń i dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.