Odnowa i rewitalizacja budynków mieszkalnych w Gminie Wleń

belka_logo.png

Projekt pt.:

„Odnowa i rewitalizacja budynków mieszkalnych w Gminie Wleń”

dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej,
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa.

Oś Priorytetowa 6: „Infrastruktura spójności społecznej”.
Działanie 6.3 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”
Poddziałanie 6.3.3. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów  - ZIT AJ”

Głównym celem projektu jest kompleksowa odnowa i rewitalizacja budynków mieszkalnych Gminy Wleń położonych na obszarze wyznaczonym do działań rewitalizacyjnych objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta i Gminy Wleń.

Zadania przewidziane w projekcie dotyczą budynków 21 Wspólnot Mieszkaniowych, tj.: Plac Bohaterów Nysy 12, Plac Bohaterów Nysy 13/14, Plac Bohaterów Nysy 15, Plac Bohaterów Nysy 19/20, Plac Bohaterów Nysy 21/22, Plac Bohaterów Nysy 23/24, Plac Bohaterów Nysy 25/26, Plac Bohaterów Nysy 30, Plac Bohaterów Nysy 31, ul. Dworcowa 6, ul. Kościelna 8, ul. Kościelna 13, ul. Kościelna 17, ul. Kościuszki 1, ul. Kościuszki 9, ul. Kościuszki 11, ul. Kościuszki 12, ul. Kościuszki 18, ul. Kościuszki 19, ul. Kościuszki 20, ul. Kościuszki 30.

Zaplanowane zadania do realizacji w ww. budynkach to głównie: remont elewacji, remont dachu, remont kominów, docieplenie dachów, remont balkonów, wymiana stolarki drzwiowej, instalacje przeciwwilgociowe, odwadniające, odgromowe, remont instalacji elektrycznej.

Cały projekt jest projektem partnerskim przy współpracy 21 Wspólnot Mieszkaniowych.

Ogólny budżet projektu wynosi    2 687 646,86 zł, w tym:
kwota dofinansowania EFFR + budżet Państwa wynosi: 1 603 665,75 zł
wkład własny Gminy Wleń + Partnerów Projektu: 1 083 981,11 zł

Opublikowano: 24 maja 2018 09:00

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 327

Urząd Miasta i Gminy Wleń

| Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Przebudowa strony www Gminy Wleń i dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.