XLIII Sesja Rady Miasta i Gminy Wleń w Strzyżowcu

urząd miasta i gminy Wleń (link otworzy duże zdjęcie)

Informujemy, że XLIII Sesja Rady Miasta i Gminy Wleń odbędzie się dnia 26 kwietnia 2018 r. o godz. 10.00 w świetlicy wiejskiej w Strzyżowcu.  Porządek obrad prezentujemy poniżej:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad XLIII Sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XLII Sesji, która odbyła się dnia 22.03.2018 r.
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z działalności między sesjami.
5. Wnioski, interpelacje i zapytania.
6. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2017 rok.
7. Podjęcie uchwał:
7.1. W sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2018 rok.
7.2. W sprawie likwidacji Filii w Pilchowicach Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi
Śląskiej we Wleniu.
7.3. W sprawie przyjęcia planu nadzoru nad dziennymi opiekunami działającymi na terenie Miasta i Gminy Wleń.
7.4. W sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu dzierżawy nieruchomości.
8. Sprawy różne.

Opublikowano: 24 kwietnia 2018 10:34

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 260

Urząd Miasta i Gminy Wleń

| Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Przebudowa strony www Gminy Wleń i dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.