"Rewitalizacja Przestrzeni Publicznej Zabytkowego Centrum we Wleniu" czyli plan zagospodarowania wleńskiego rynku

urząd (link otworzy duże zdjęcie)

Od 2015 r. Gmina Wleń przygotowywała się do możliwości otrzymania dofinansowania na rewitalizację miasta, to w tym  czasie miały miejsce konsultacje społeczne dzięki którym udało się stworzyć Strategię Rozwoju Miasta i Gminy Wleń na lata 2015-2022 a rok później powstał Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Wleń na lata 2016-2023, który jest kontynuacją rozpoczętego procesu wyprowadzania zdegradowanych obszarów gminy z poprzedniego okresu programowania.

Wszystkie założenia programu otworzyły nam „furtkę” do wzięcia udziału w dwóch konkursach w ramach Funduszy Europejskich. Pierwszy to „Odnowa i Rewitalizacja Budynków Mieszkalnych w Gminie Wleń” oraz drugi „Rewitalizacja Przestrzeni Publicznej Zabytkowego Centrum we Wleniu”. Po przeszło dwóch latach ciężkiej pracy otrzymaliśmy dofinansowanie na ww. projekty z sukcesem największej liczy punktów. Dofinansowanie ostatniego projektu, tj. rewitalizacji rynku miasta wyniosło 6 875 193,83 przy czym cały projekt stanowi kwotę 8 088 463,33.

Projekt przewiduje:
- rewitalizację przestrzeni rynku Miasta Wleń obejmującą: remont fontanny wraz z pomnikiem „Gołębiarki” i urządzeniami wody, nadbudowę studni; wymianę nawierzchni i podbudowy; wycinkę istniejącej zieleni i wykonanie nowych nasadzeń; budowę/przebudowę/montaż małej architektury; przebudowę sieci elektrycznej w zakresie oświetlenia i iluminacji; przebudowę sieci wodociągowej i ogólnospławnej pod płytą rynku.
- rewitalizację budynku przy ul. Kościuszki 1a i przeznaczenie go na działalność Klubu Integracji Społecznej.
- rewitalizację budynku przy ul. Św. Jadwigi 1 i przeznaczenie go na działalność Punktu Informacji Turystycznej oraz Centrum Lokalnych organizacji pozarządowych (NGO).
- rewitalizacja budynku byłego kościoła ewangelickiego i przeznaczenie go na działalność Centrum Aktywności Społecznej.

Projekt będzie uzupełnieniem dwóch dużych przedsięwzięć rewitalizacji budynków wspólnot mieszkaniowych, termomodernizację budynków wspólnot mieszkaniowych oraz budowę hotelu we Wleniu. Jesteśmy dumni z tego iż nasze miasteczko powoli staje się  perełką regionu i dzięki czemu naszą gminę odwiedzać będą coraz to większe rzesze turystów.


Opublikowano: 08 stycznia 2018 13:22

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 1737

Urząd Miasta i Gminy Wleń

| Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Przebudowa strony www Gminy Wleń i dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.