Rewitalizacja przestrzeni publicznej zabytkowego centrum Wlenia

Rynek Wlenia (link otworzy duże zdjęcie)

Gmina Wleń wnioskuje o dofinansowanie w wysokości ok. 8 mln zł na zadanie pn.: „Rewitalizacja przestrzeni publicznej zabytkowego centrum Wlenia”. Wniosek złożony został w ramach programu RPO WD 2014-2020, działanie: Rewitalizacja zdegradowanych obszarów. W chwili obecnej wniosek znajduje się w ocenie formalnej. Projekt przewiduje następujące działania: wymiana sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w obrębie rynku, wymiana zasilania elektrycznego oświetlenia ulicznego rynku oraz jego iluminacja, remont i zabezpieczenie kościoła ewangelickiego przy ul. Kościelnej, remont i modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 1a na potrzeby Inkubatora NGO, wymiana płyty wierzchniej rynku oraz rewitalizacja zieleni. Ww. wniosek w trakcie oceny zgodności ze strategią ZIT AJ otrzymał 39,5pkt, tym samym zajmując pierwsze miejsce na liście rankingowej (link TUTAJ). Wykonanie inwestycji planuje się na rok 2018.  

Opublikowano: 30 listopada 2017 14:16

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 698

Urząd Miasta i Gminy Wleń

| Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Przebudowa strony www Gminy Wleń i dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.