Wścieklizna - zagrożenie wciąż aktualne

bez_tytulu.png

W związku z podejrzeniem wystąpienia wścieklizny na terenie Gminy Wleń, Burmistrz Miasta i Gminy Wleń oraz Powiatowy Lekarz Weterynarii przypominają o obowiązkowym szczepieniu psów.

Wścieklizna – zagrożenie wciąż aktualne

Wścieklizna jest nieuleczalną i śmiertelną chorobą zakaźną groźną dla ludzi i zwierząt. Wściekliznę wywołuje wirus atakujący układ nerwowy.

Do zakażenia wirusem najczęściej dochodzi w wyniku pogryzienia przez chore na wściekliznę zwierzę lub przedostanie się śliny chorego zwierzęcia na uszkodzoną skórę, na błony śluzowe (jama ustna, nos), do spojówki oka.

Aby uniknąć wścieklizny należy:

szczepić regularnie psy, a także wychodzące koty,

unikać kontaktu ze zwierzętami dzikimi, bezpańskimi, zwłaszcza zachowującymi się dziwnie (nadmiernie pobudzone czy nadmiernie ufne),

w przypadku pogryzienia:

- dokładnie umyć i zdezynfekować ranę, a następnie udać się do lekarza,

- spisać dane właściciela zwierzęcia, które pogryzło,

- w miarę możliwości zabezpieczyć zwierzę dzikie (często są to podnoszone z ziemi nietoperze, czy wiewiórki, które zamknąć można w klatce i dostarczyć do lecznicy weterynaryjnej),

Obowiązek szczepienia

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539 z późn. zm.):

Art. 56. 1. Psy powyżej 3. miesiąca życia na obszarze całego kraju (…) podlegają obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie.

2. Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.

3. Szczepień psów przeciwko wściekliźnie dokonują lekarze weterynarii świadczący usługi weterynaryjne w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt.

4. Psy poddane szczepieniu podlegają wpisowi do rejestru prowadzonego przez lekarzy weterynarii, o których mowa w ust. 3. Po przeprowadzeniu szczepienia posiadaczowi psa wydaje się zaświadczenie lub dokonuje się wpisu w paszporcie (…).

Przepisy karne

Art. 85 ust. 1a. Kto uchyla się od obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie, a w przypadku wprowadzenia obowiązku ochronnego szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie – od tego obowiązku – podlega karze grzywny.

 

Szczegółowe informacje w tym zakresie można uzyskać
w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Lwówku Śląskim
ul. Ogrodowa 1, 59-600 Lwówek Śląski;
tel./fax: 075-782-46-18;

Opublikowano: 31 sierpnia 2017 13:33

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 476

Urząd Miasta i Gminy Wleń

| Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Przebudowa strony www Gminy Wleń i dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.