Prace nad utworzeniem parku kulturowego na obszarze sołectwa Tarczyn. Zapraszamy do współpracy.

tarczynak240420170223.jpg

Burmistrz Miasta i Gminy Wleń informuje, że rozpoczęły się prace nad utworzeniem parku kulturowego na obszarze sołectwa Tarczyn.

Park kulturowy to forma ochrony zabytków służąca ochronie krajobrazu kulturowego oraz zachowaniu wyróżniających się krajobrazowo terenów z budowlami charakterystycznymi dla miejscowej tradycji budowlanej i z historycznym układem rozplanowania. Tarczyn, który zachował do dziś niemal nie zmieniony układ przestrzenny z czasów średniowiecza oraz  tradycyjne budownictwo zagrodowe w pełni zasługuje, aby objąć go taką formą ochroną.

Inicjatorzy tego przedsięwzięcia - mieszkańcy wsi oraz członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Tarczyna Dolina Sów planują, że ochroną zostanie objęty:

-obszar zabudowy wsi Tarczyn,
-obszar pól w granicach sołectwa, z układem miedz, drogami śródpolnymi i pozostałościami alej drzew owocowych,
-w miarę możności: część obszaru leśnego wraz ze szczytem wzniesienia Tarczynka.

Prosimy osoby zainteresowane o składanie do dnia 15 lipca 2017 roku wszelkich uwag dotyczących ewentualnego poszerzenia planowanego obszaru parku kulturowego. Bliższych informacji można zasięgnąć w Urzędzie Miasta i Gminy Wleń, Plac Bohaterów Nysy 7.

Więcej informacji:
Artur Kwaśniewski:
e-mail: artur.kwasniewski@pwr.edu.pl
kom.: (+48) 695-478-692

Podstawą prawną utworzenia parku kulturowego jest art. 16 ust. 1 oraz art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

 

 

Opublikowano: 26 czerwca 2017 17:26

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 871

Urząd Miasta i Gminy Wleń

| Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Przebudowa strony www Gminy Wleń i dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.